no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nå kommer våren

Traktor med påmontert plog
Foto: Helle M. S. Johannessen

Av:

Helle M. S. Johannessen

Publisert:

08.04.2021

Oppdatert:

30.01.2023 kl.13:17

Nå er vi tilbake på skolen etter påskeferien, og våren kommer for fullt. Våronna står for dør, og praksisøktene for 2LGA og 3LBA handler i stor grad om forberedelser til det som skal komme.

Utstyr gjøres klart

Traktorer vaskes og smøres, slik at de skal være klare for å jobbe på jordene, og plogene hentes ned fra vinterlagringen på låven. 
Bildene nedenfor viser 3LBA-elever i sving med forberedelsene nede ved verkstedet. Klikk på bildene i artikkelen for å se de større.

Elev sjekker at traktoren er i ordenTraktorer i verkstedgarasjenElev vasker traktor med høyttrykkspyler

Drenering/ grøfting 

Før man kan starte med vårens jordarbeiding må jorda være «laglig», altså tørr nok og varm nok. Hvis man kjører før jorda er laglig risikerer man kjøreskader på jorda, og dårlig resultat av jordarbeidinga. En av faktorene som spiller inn er altså hvor våt jorda er, og hvor fort den tørker opp.

For å få best mulig resultat i landbruksproduksjonen er det derfor viktig med god drenering for å lede vann bort fra jordet. Dårlig, manglende eller gammel og skadet drenering vil gjøre at jorda tørker dårlig. Det gjør bl.a. at jorda bruker lenger tid på å bli varmet opp, gir dårligere luftutveksling i jorda, som igjen gir anaerobe forhold, og kan føre til opphopning av drivhusgasser, og dårlige levevilkår for mikrolivet i jorda. 

Er jorda vannmetta over tid, hemmes jordorganismene og faren for tap av næring og forurensing via avrenning og erosjon øker. I tillegg gjør det jorda mer utsatt for kjøreskader/pakkskader fra landbruksmaskinene. Alt dette er med på å gi dårligere vekstvilkår for kulturvekstene våre. God drenering, og god jordhelse er grunnlaget i landbruksproduksjonen.

På dette jordet (se bilde nedenfor) var det mais, med fangvekster forrige sesong. Nå dreneres det, før neste kultur skal i gang med vekstsesongen. 

Stubbåker med mais som har pløyerenner

Denne uka har Melsomkyra, som forpakter jorda på gården, drenert et skifte på 90daa. Grøftingen ble gjort med en Inter-Drain 2030SP grøfteplog, og både 2LGA og 3LBA var en tur nede på jordet for å se på hvordan denne maskinen fungerer, og lære litt om grøfteopplegget.

På bildene under ser vi 2LGA (til ventre, med maskin) og 3LBA (til høyre) som er nede på jordet og ser på grøfteplogen i sving!
Grøfteplogen er en suveren maskin å bruke på jorder med mye stein, slik som her hos oss!  

Elevene ser på drenering av jordeElevene ser på drenering av jordeElevene ser på drenering av jorde.jpg

Vår hos sauene

Oppe i sauefjøset har lamminga akkurat starta. I år er det 18 søyer som skal ha lam, og etter fostertelling i vinter, regner vi med å få 34 lam. Til nå har 4 av søyene fått lamma sine, og vi regner med det kommer ganske mage flere neste uke. På tirsdag var en gruppe fra 2LGA en tur i sauefjøset for å hilse på gårdens ferskeste beboere. 

SauerLamSauerSøye med 3 lamSøye med 2 lam

Lamminga er en veldig koselig tid, men det er mye å følge med på. Sauene skal ha jevnlig tilsyn hele døgnet i lammingsperioden, slik at man kan være til stede når lamminga starter, i tilfelle søya får behov for hjelp under fødselen. I tillegg er lammas første levedøgn de mest kritiske, og man må følge med at alle spiser og har det bra. God råmelktilgang i løpet av de første timene er spesielt viktig, da den inneholder antistoffer, som er med på å bygge opp lammas immunforsvar. Store, friske lam vil ha bedre overlevelsesevne, og større tilvekst gjennom hele sommersesongen, og er god dyrevelferd. 

Vi gleder oss til ukene fremover!