no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fagturer til Tyskland skoleåret 22-23

Tysk kulturlandskap, skog, eng, kyr
Foto: Kari Lise Jorsdotter Breivik

Publisert:

20.09.2022

Oppdatert:

22.09.2022 kl.09:30

Bli med på Melsom vgs sitt Erasmus pluss mobilitetsprosjekt, til Tyskland! Informasjonsmøte for medier og kommunikasjon og toppidrett hest er torsdag 29/9-22 kl. 15:30. Informasjonsmøte for naturbruk er tirsdag 4/10-22 kl. 16:00.
Informasjon til Naturbruk

Lenke til teamsmøtet 4/10-22 kl. 16:00

En unik mulighet

Melsom vgs har fått støtte fra EU sitt Erasmus+ program som skal bidra til å styrke den europeiske dimensjonen i læring og undervisning. I praksis betyr det at elever på Melsom vgs får en unik anledning til å reise til et annet land for å oppleve en annen kultur, et annet språk, bli kjent på tvers av landegrenser og få opplæring i et annet land som igjen beriker læringsutbyttet.

Vi har inngått samarbeid med ulike aktører i Bayern i Sør-Tyskland, nærmere bestemt i Ruhpolding og Traunstein.
I løpet av oppholdet planlegger vi at elevene skal få arbeidserfaring fra ulike landbruksproduksjoner, videreforedlingsprodusenter, en dyrepark og ulike turistnæringer.
Reise og opphold dekkes av EU-midler. Det eneste elevene må besørge er lommepenger.

Vi flyr fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Salzburg. Vi busses videre fra Salzburg til Ruhpolding, hvor vi skal bo.
I Ruhpolding skal vi bo på et sted som heter Labenbachhof. Elevene blir innkvartert i flersengsrom (tresengsrom) og får servert frokost, lunch (pakket lunch eller varm lunch) og kvelds.
https://labenbachhof.de/

Foreløpig program

Avreisedag og hjemreisedag er bestemt. Vi har også en del avtaler som skal inn i planen, men som ikke per i dag er bekreftet. Hverdagene vil være todelt. Etter frokost vil det være et faglig program. Siste delen av dagen er tid til oppsummering av dagens opplevelser, skriving av logg og følge opp fellesfagene.

Mandag 13/3: Reisedag

Tirsdag 14/3: Faglig program (Produsenter i landbruket og evt. i hestenæring)


Onsdag 15/3: Faglig program (Produsenter i landbruket og evt. i hestenæring)


Torsdag 16/3: Faglig program (Produsenter i landbruket og evt. i hestenæring)


Fredag 17/3: Faglig program (Produsenter i landbruket og evt. i hestenæring)


Lørdag 18/3: Faglig program (Gårdsturisme/tilleggsnæringer)


Søndag 19/3: Faglig program (Gårdsturisme/tilleggsnæringer)


Mandag 20/3: Faglig program (Gårdsturisme/tilleggsnæringer)


Tirsdag 21/3: Faglig program (Gårdsturisme/tilleggsnæringer)


Onsdag 22/3: Faglig program (Gårdsturisme/tilleggsnæringer)


Torsdag 23/3: Faglig program (Gårdsturisme/tilleggsnæringer)


Fredag 24/3: Hjemreise

Man må søke om å bli med

For hvem?

Alle Naturbrukselever på Melsom vgs skoleåret 22/23 kan søke.

Antall som får delta

Det maksimalt 20 elever som får delta våren 22/23.

Søknad om å få delta

For å kunne delta, må du skrive en søknad på norsk hvor du begrunner hvorfor akkurat du skal få delta. Når vi skal vurdere søknaden er det følgende kriterier vi legger til grunn:

- Motivasjon for å delta
- Faglig interesse
- Kulturell åpenhet
- Forståelse for hva deltakelse krever av innsats og bidrag
- Personlig egnethet
- Tilstedeværelse
- Anmerkninger
- Det må fremgå at foresatte vil godkjenne oppholdet

Når skolen har mottatt din søknad, vil alle søkere bli invitert til individuelle samtaler som tar utgangspunkt i din søknad. I samtalen vil du møte assisterende rektor, avdelingsleder Linda Hiis og naturbrukslærer Lars Solberg.

De elevene som oppfyller kriteriene, vil få tilbud om å delta. Det er et begrenset antall plasser. Dersom det er flere som oppfyller kriteriene enn vi har av plasser til, vil utvalget skje ved loddtrekning.

Søknadsfrist

Søknaden skal stiles til Melsom vgs v/assisterende rektor Hans Christian Zeiner-Thorbjørnsen

Søknadsfrist er: 7. oktober 2022

Søknaden sendes pr epost til: hans.christian.zeiner-thorbjornsen@vtfk.no

Avtale om opphold og reise

De heldige som får tilbud om å delta forplikter seg ved at elev og foresatte signerer tilsendt avtale om reise og opphold.

Språk

Primært engelsk, men det er ønskelig at elevene lærer seg enkle hverdagsbegrep på tysk i løpet av prosjektet.

Før vi reiser

Før avreise skal deltakerne gjennom en liten forberedelse, hvor vi skal bli bedre kjent hverandre, med hvor vi skal, kulturen og språket.

Når vi kommer hjem

Under oppholdet skal elevene skrive logg med bilder. Loggen og bildene skal brukes i den endelige rapporten som skal sendes til EU. Rapportsystemet krever en rapport på individnivå som den enkelte elev skal skrive. Eleven jobber selvsagt ikke alene, men sammen med de andre deltakerne og ansatte. Under oppholdet vil det bli satt av tid til å jobbe med rapporten.

Regler

Skolens ordensreglement gjelder under hele reisen og hele døgnet. Siden vi er langt hjemmefra, er det de ansatte på stedet som til enhver tid skal påse at reglementet følges.

Ved brudd på reglementet, vil alvorligheten avgjøre reaksjonen. Ved ikke overholdelse av innetid, eller dratt av gårde på egenhånd uten lov, vil sanksjonen være hjemsending.

Ansatte

Det vil være ansatte fra Melsom vgs med under hele reisen.

Informasjonsmøte

Det vil bli arrangert et informasjonsmøte om tilbudet i løpet av september. Tidspunkt blir kunngjort på hjemmesiden, sosiale medier og i TEAMS

Annet

Spørsmål om tilbudet, kan rettes til assisterende rektor Hans Christian Zeiner-Thorbjørnsen

Forbehold

Da tilbudet er avhengig av vårt samarbeid med ulike aktører i Bayern, må vi ta et forbehold om at alle avtaler kommer på plass. I tillegg må vi legge til grunn at det ikke innføres nye reiserestriksjoner grunnet Covid. Dersom avtalene ikke kommer på plass eller det innføres reiserestriksjoner, kan vi være nødt til å avlyse.

Informasjon til Medier og kommunikasjon/Toppidrett hest

Lenke til Teams-møtet 29/9-22 kl. 15:30

 

En unik mulighet

Melsom vgs har fått støtte fra EU sitt Erasmus+ program som skal bidra til å styrke den europeiske dimensjonen i læring og undervisning. I praksis betyr det at elever på Melsom vgs får en unik anledning til å reise til et annet land for å oppleve en annen kultur, et annet språk, bli kjent på tvers av landegrenser og få opplæring i et annet land som igjen beriker læringsutbyttet.

Melsom vgs har inngått samarbeid med en Gemeinschaftsschule i Harksheide i Nord Tyskland, i utkanten av Hamburg. Se film om skolen her:

https://youtu.be/GVLzCl_FQ7o

I løpet av oppholdet skal elevene få delta i undervisningen på skolen og sammen med tyske elever jobbe med et felles prosjekt. Prosjektet tar utgangspunkt i et av de tverrfaglige temaene i læreplanverket.

Reise og opphold dekkes av EU-midler. Det eneste elevene må besørge er lommepenger.

Vi skal reise til Tyskland med buss fra Melsom. Det blir ferje fra Larvik til Hirtshals og en 8 timers kjøretur gjennom Danmark og Nord Tyskland før vi er fremme.

I Harksheide skal vi bo hos vertsfamilier. Melsomelevene må påregne å bo i hver sin vertsfamilie.
Samtidig må de som blir med til Tyskland bekrefte at de er villige til å huse en tysk elev når de kommer på gjenvisitt i mars. Bor du hjemme, må du avklare med dine foresatte at dere er villige til å ta imot en tysk elev. Bor du på Studentboligen, må du akseptere å dele rom med en tysk elev når de kommer på besøk.

image3p5af.png

Foreløpig program

Avreisedag og hjemreisedag er bestemt. Detaljer i programmet er fremdeles under planlegging sammen med skolen i Tyskland

 

 

 

9/2

Torsdag

Reisedag

10/2

Fredag

Bli kjent med skolen og de tyske elevene

11/2

Lørdag

Sightseeing og fritid sammen med den tyske vertsfamilien

12/2

Søndag

Sightseeing og fritid sammen med den tyske vertsfamilien

13/2

Mandag

Skoledag og arbeid med prosjektet

14/2

Tirsdag

Skoledag og arbeid med prosjektet

15/2

Onsdag

Hjemreise

 

For hvem?

Alle ST og MK-elever med tysk på Melsom vgs skoleåret 22/23

Antall som får delta

Det er maksimalt 15 elever som får delta våren 22/23.

Du må søke om å få delta
For å kunne delta, må du skrive en søknad på norsk hvor du begrunner hvorfor akkurat du skal få delta.

Når vi skal vurdere søknaden er det følgende kriterier vi legger til grunn:

  • Motivasjon for å delta
  • Faglig interesse
  • Kulturell åpenhet
  • Forståelse for hva deltakelse krever av innsats og bidrag
  • Personlig egnethet
  • Tilstedeværelse
  • Anmerkninger
  • Det må fremgå at foresatte vil godkjenne oppholdet og aksepterer å ta imot en tysk elev når de kommer på gjenvisitt.

Når skolen har mottatt din søknad, vil alle søkere bli invitert til individuelle samtaler som tar utgangspunkt i din søknad. I samtalen vil du møte assisterende rektor, avdelingsleder Inger Johanne Fjeldseth Klausen og tysklærer Sophie Emmert

Av de elevene som kvalifiserer seg blir elever som avslutter tysk med standpunkt våren 2023 først prioritert, deretter vg2 elever som først skal avslutte tysk med standpunkt etter vg3 våren 2024. Er det plasser igjen, vil vg1 elever som har søkt, få tilbud om å delta.

Dersom du ikke får delta dette skoleåret, planlegges det for at turen til Tyskland blir gjentatt våren 2024.

Søknadsfrist

Søknaden skal stiles til Melsom vgs v/assisterende rektor Hans Christian Zeiner-Thorbjørnsen
Søknadsfrist er: 30. september 2022  
Søknaden sendes pr epost til:  hans.christian.zeiner-thorbjornsen@vtfk.no

Avtale om opphold og reise

De heldige som får tilbud om å delta forplikter seg ved at elev og foresatte signerer tilsendt avtale om reise og opphold.

Språk

Primært tysk, men engelsk fungerer også i kommunikasjonen med tyske elever og lærere. Det er en forventning at våre elever benytter anledningen til å praktisere tysk.

Før vi reiser

Før avreise skal deltakerne gjennom en liten forberedelse, hvor vi skal bli bedre kjent hverandre, med hvor vi skal, kulturen og språket.

Når vi kommer hjem

Under oppholdet skal elevene skrive logg med bilder. Loggen og bildene skal brukes i den endelige rapporten som skal sendes til EU.

Regler

Skolens ordensreglement gjelder under hele reisen og hele døgnet. Siden vi er langt hjemmefra, er det de ansatte på stedet som til enhver tid skal påse at reglementet følges.

Ved brudd på reglementet, vil alvorligheten avgjøre reaksjonen. Ved ikke overholdelse av innetid, eller dratt av gårde på egenhånd uten lov, vil sanksjonen være hjemsending.

Ansatte

Det vil være ansatte fra Melsom vgs med under hele reisen.

Informasjonsmøte

Det vil bli arrangert et informasjonsmøte om tilbudet. Tidspunkt blir kunngjort på hjemmesiden, sosiale medier og i TEAMS

Annet

Spørsmål om tilbudet, kan rettes til assisterende rektor Hans Christian Zeiner-Thorbjørnsen.

Forbehold

Da tilbudet er avhengig av vårt samarbeid med skolen i Tyskland, må vi ta forbehold om at alle avtaler kommer på plass. I tillegg må vi legge til grunn at det ikke innføres nye reiserestriksjoner grunnet Covid. Dersom avtalene ikke kommer på plass, eller det innføres reiserestriksjoner, kan vi være nødt til å avlyse.