no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Ny utsatt og særskilt eksamen

Hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller på eksamen, eller er syk på eksamen, har du rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen. NB! Dette gjelder ikke hvis du har fått IV.
Mange elever ved pulter med pc i klasserom

NUS er en forkortelse for Ny-, Utsatt- og Særskilt eksamen.

  • Ny eksamen: En elev som har fått karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til NUS-eksamen ved første anledning, må han/hun ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort.
  • Utsatt eksamen: En elev som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen har rett til å melde seg opp til eksamen ved første mulige anledning. Gjelder utsatt eksamen et trekkfag skal eksamensfaget trekkes på nytt. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til NUS-eksamen ved første anledning, må han/hun ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort. (Gyldig dokumentasjon må leveres innen tre dager fra eksamensdato)
  • Særskilt eksamen: En elev som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han/hun ikke er trukket ut til eksamen i faget. NB! Dette gjelder ikke yrkesfaglig fordypning (YFF).


Oppmelding

Du må melde deg opp selv til eksamen i Vis innen fristen (se boksen til høyre).

Det er elevens ansvar å påse at han/hun blir oppmeldt til ny/utsatt/særskilt (NUS) eksamen.

Når foregår NUS-eksamen?

Skriftlig eksamen vil normalt bli avholdt på skolen i november/desember, men muntlig eksamen kan også bli avholdt tidligere eller senere. Resultatet av skriftlig eksamen vil foreligge i starten av januar - se boksen til høyre. Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med resultatet på NUS-eksamen i tide til å klage innen fristen og i tide til å melde deg opp som privatist hvis du ikke er fornøyd med resultatet.

Hva skjer hvis jeg ikke melder meg opp, ikke møter, stryker eller ikke er fornøyd med resulatet på NUS-eksamen?

Da må du ta faget som privatist og du er selv ansvarlig for å melde deg opp innen fristen. Dette gjøres på fylkeskommunen sine sider, under Opplæring og folkehelse. Her finner du også informasjon om betaling og frister for oppmelding.

Hva gjør jeg når NUS-eksamen er bestått og jeg ønsker dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis)?

Se siden - Vitnemål og kompetansebevis

Hva hvis jeg får IV i standpunkt?

Elever som får IV (ikke vurdert) i standpunkt har IKKE rett til NUS-eksamen og må melde seg opp til eksamen som privatist. Dette gjøres på fylkeskommunen sine sider, under Opplæring og folkehelse. Her finner du også informasjon om betaling og frister for oppmelding.

Publisert: 15.06.2022 Oppdatert: 06.06.2023 kl.09:12

Viktige datoer

Oppmelding skjer i VIS dersom du er elev ved skolen. Du må melde deg opp innen 15. september. Du skal allerede nå ha fått en melding i VIS under bjella om oppmelding.

Kunngjøring av eksamensresultatene for høsten pleier å være 03. eller 04.januar.

Normal klagefrist er 23.januar.

 

Eksamensansvarlig: Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen