no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nytt kull med voksenagronomer

Elever og lærere står i ei trapp ute
Foto: Sissel Flo Nilsen og Kai-Rune Tollefsen

Av:

Kai-Rune Tollefsen

Publisert:

19.10.2023

Oppdatert:

20.10.2023 kl.14:11

Fredag 6. oktober begynte et nytt kull med 26 deltakere sin utdanning som voksenagronomer på Melsom. Utdanningen er et modulbasert deltidstilbud over to år.

Rektor Roar Jenshagen ønsket de nye studentene velkommen.

Rektor2.jpg

-Utdanningstilbudet er en vellykket satsing for skolen. Fram til nå har 150 voksne tatt denne utdanningen ved siden av jobb, familie, gårdsdrift med mer. Landbruket i Vestfold trenger kompetente næringsutøvere, og vi er stolte over å gi dere viktig og oppdatert kompetanse for å overta og drive en gård.

Avdelingsleder2.jpg

Avdelingsleder Linda Isolde Hiis sa at det er krevende å gjennomføre et toårig deltidsstudium ved siden av full jobb, og at det krever en viss egeninnsats. Hun oppfordret dem til å bruke alle muligheter studietiden gir.

–Vær engasjert, ha en mening om det dere lærer, og ikke minst etabler nettverk med andre deltakere.

Hun avsluttet med å ønske de nye deltakerne lykke til. 

Hver av deltakerne presenterte seg selv, og sin motivasjon for å søke seg til utdanningen. Ca 86 % av deltakerne har et gårdsbruk eller er i ferd med å overta gårdsbruk, og ser det som viktig å skaffe seg kompetanse for å drive egen gård.  15 av deltakerne er kvinner og 11 menn.

Etter lunsj dro faglærer Helle Johannessen studiet i gang med undervisning knyttet til modulen Planteproduksjon, og markerte starten på 2-årig voksenagronomutdanning.