no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Offentliggjøring av standpunkt, klagefrister og annullering

Elever jobber på pc
Foto: Marita Nilsen

Publisert:

22.05.2023

Oppdatert:

13.06.2023 kl.15:45

Offentliggjøring av standpunkt

Offentliggjøring av standpunktkarakterer skjer onsdag 7. juni. 

Klagefrist

Dersom en elev ønsker å klage på standpunktkarakteren, er klagefristen fredag 16. juni klokka 1200. (Klagen må være skolen i hende innen klokka 1200)
NB: Det er ikke mulig å klage på T2 karakterer.

Hvordan klager man

Informasjon om klage på standpunkt finnes på fylkeskommunens nettsider under Regler og rettigheter: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/klagerett/

En elev som vil klage på standpunktkarakteren, skal bruke digitalt skjema: Klage - vurdering/manglende vurdering (gjelder elever ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Kun denne fremgangsmåten for levering av klage på standpunktkarakter skal benyttes for elever ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hva gjør jeg hvis jeg vil beholde eksamenskarakteren selv om jeg har søkt om annullering og dispensasjon?

Sensuren går som planlagt. Det betyr at du både vil ha et dispensasjonsvedtak og en eksamenskarakter:

  •         Hvis du etter å ha sett eksamensresultatet ønsker å ha eksamenskarakteren på vitnemålet likevel, må du registrere deg i dette skjemaet: https://forms.office.com/e/ydkfwPqh13 innen 25. juni kl. 23:59 (skjemaet åpner når alle har fått vedtak).

For elever som opplevde problemer under skriftlig eksamen 19. mai eller andre eksamensdager:

De som opplevde formelle feil under skriftlig eksamen 19. mai eller andre eksamensdager, skal ikke benytte det digitale skjemaet. Elever som ble berørt denne dagen må ta kontakt med skolen sin for informasjon om hvordan søknaden skal utformes og sendes til Utdanningsdirektoratet.

Vær oppmerksom på at eksamenskarakteren blir annullert dersom du får innvilget søknaden. Du bør derfor vente med å søke til du har fått karakterresultatet, slik at du er sikker på at du ikke annullerer en ønsket karakter. Sensuren er klar fra 21. juni

Kompetansebevis og vitnemål

Fellessensur for sentralgitte eksamener er ikke før 19., 20. og 21. juni. Dette betyr at kompetansebevis og vitnemål ikke er klare før tidligst 22. juni og blir sendt pr post til registrert hjemstedsadresse.

Skolestart høsten 2023

Elevene begynner mandag 21. august. Lærerne begynner mandag 14. august. Klokkeslett for skolestart kommer på hjemmesiden i august.