no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Offentliggjøring av standpunkt, og klagefrister

Elever ser på laptop
Foto: Marita Nilsen

Publisert:

11.06.2024

Oppdatert:

11.06.2024 kl.09:58

Offentliggjøring av standpunkt

Offentliggjøring av standpunktkarakterer skjer tirsdag 11. juni. 

Klagefrist

Dersom en elev ønsker å klage på standpunktkarakteren, er klagefristen torsdag 20. juni klokka 23.59. (Klagen må være skolen i hende innen klokka 23.59)
NB: Det er ikke mulig å klage på T2 karakterer.

Hvordan klager man

Informasjon om klage på standpunkt finnes på fylkeskommunens nettsider under Regler og rettigheter

En elev som vil klage på standpunktkarakteren, skal bruke digitalt skjema: Klage - vurdering/manglende vurdering

Kun denne fremgangsmåten for levering av klage på standpunktkarakter skal benyttes for elever ved de videregående skolene i Vestfold.

Kompetansebevis og vitnemål

Fellessensur for sentralgitte eksamener er ikke før 19., 20. og 21. juni. Dette betyr at kompetansebevis og vitnemål ikke er klare før tidligst 24. juni og blir sendt pr post til registrert hjemstedsadresse.

Samordna opptak skal ha beskjed hvis du har klaget

Universitet og høgskole - Klage på karakter - Samordna opptak

Skolestart høsten 2024

Elevene begynner mandag 19. august. Lærerne begynner mandag 12. august. Klokkeslett for skolestart kommer på hjemmesiden i august.