no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Samling nr. 2 med voksenagronomen

Voksne elever i klasserom
Studentene får presentert en rive Foto: Helle M.S. Johannessen

Av:

Helle MS Johannessen

Publisert:

06.10.2021

Oppdatert:

30.01.2023 kl.12:41

Melsom videregående skole tilbyr nettbasert agronomutdanning for voksne der læreplanen er tilpasset voksne i arbeid.

Utdanningen skal gi kunnskap og trygghet til å drive et gårdsbruk. Vestfold fylkeskommune har hatt tilbud om denne populære utdanningen i flere år allerede.

Agronomutdanninga går over to år på deltid. Fullført opplæring og bestått eksamen gir grunnlag for kompetansebevis/yrkeskompetanse som agronom. 

Det er sju obligatoriske samlinger per skoleår, i tillegg til teoriforelesninger på nett og veiledning. Samlingene foregår primært på Melsom videregående skole.

I helgen har vi hatt samling nr 2 for årets voksenagronomer. De er i gang med modulen Planteproduksjon, og tema for helgens samling har vært "Eng til grovfôrproduksjon".

Vi har hatt forelesninger i klasserom om engvekstene og vekstsesongen i grovfôrproduksjonen, foredrag med NLR om grassorter og høstetidspunkt, samt presentasjon av et eksempel på maskinsamarbeid, med utgangspunkt i høstelaget her, bestående av Grovfôrteam og Ramnes Maskinstasjon.

Ute fikk deltagerne en gjennomgang av maskinene i grashøstelinja til høstelaget, samt gjennomgang av treskeren.

Neste samling blir temaet kornproduksjon, gjødsel og gjødselplalegging, fôrmais og frøproduksjon. Vi gleder oss allerede!

Elever ser på landbruksmaskiner uteElever ser på landbruksmaskiner uteElever ser på landbruksmaskiner uteElever ser på landbruksmaskiner uteVoksenagronomelever på forelesning i klasserom StueneLandbruksmaskiner ute