no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Siste informasjon om Covid-19

Koronavirus illustrasjonsfoto av viruset, farget blått
Foto: Getty images/Olena_T

Publisert:

13.08.2021

Oppdatert:

24.01.2023 kl.14:35

Endring i retningslinjer for massetesting (1/2-22)

Helsedirektoratet sendte fredag ut et brev til kommunene der de gir beskjed om endring av strategi for massetesting av barn og unge, gjeldende fra 1. februar 2022.
Endringer i bruk av hurtigtester og innrapportering av positive selvtester.pdf (helsedirektoratet.no)

For å sikre tilstrekkelig antall tester når smitten øker, skal det ikke lenger gjennomføres massetesting i skolene. Hurtigtester skal i stedet benyttes «målrettet ut fra symptomer og i husstander med smitte».

Regjeringen endrer karantenereglene  (26/1-22)

Om karantenereglene

For å unngå at for mange blir sittende i karantene samtidig, har regjeringen besluttet å endre reglene. Endringene skjer etter en vurdering av fravær i arbeidsliv og skole, tilgang på hurtigtester og en risikovurdering knyttet til selve viruset.


A. Smittekarantene på 10 døgn kan fra i dag erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

B. Personer som velger å ikke følge testregimet

Disse må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Tilbakevirkende kraft:
FHI har i dag avklart at de nye reglene også vil gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet.

Tester for å unngå karantene skaffes til veie av den enkeltes bostedskommune.

Se ellers: Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter - regjeringen.no

Om massetesting

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd om prioritering av tester:

 1. Personer med symptomer

 2. Test ved kjent eksponering
  1. Test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
  2. Øvrige nærkontakter

 3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  1. Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)
  2. Jevnlig testing

Ved massetesting er det kommunen der skolen ligger som er ansvarlig for å skaffe til veie tester.

 

Smittevern i skole

Veileder om smittevern for videregående skoler (udir.no) er uendret.

 

Regjerningen besluttet i går å oppheve det nasjonale røde tiltaksnivået for videregående opplæring (14/1-22)

Skolen må fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig. Regjeringen anbefaler grønt nivå for videregående skoler.

Kommuneoverlegen i Sandefjord har bestemt at kommunen vil følge regjeringens anbefaling om grønt nivå på Melsom vgs. Grønt nivå innebærer at skolehverdagen kan organiseres som normalt fra mandag 17. januar.

Rektor

Testing før skolestart og unntak fra smittekarantene  (3/1-22)

Om testing før skolestart:

Helsedirektoratet sendte 23. desember et brev til alle landets kommuner om prioritering av selvtester de neste 3-4 ukene.  I brevet fremgår det at det anbefales at ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien. Helsedirektoratet har bedt kommunene sette av en selvtest til alle elever og ansatte til dette formålet. Kommunene er nå i gang med å planlegge hvordan dette skal foregå. Vi har fått beskjed fra Sandefjord kommune om at vi kan hente påfyll av tester mandag 3. januar for å dele ut til elever og ansatte. 

Om unntak fra smittekarantene:

Regjeringen kunngjorde i går at ansatte i videregående skoler og voksenopplæringen er unntatt smittekarantene i arbeidstiden fra 1. januar. De er unntatt karantene fra første dag, men man må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Unntaket for barn, som ble innført 15. desember, gjelder fortsatt. Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet. Det er anbefalt at de tester seg på dag 3 og 7. Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.


Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no)

Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) - Helsedirektoratet

Skoler og barnehager - FHI

Ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden - regjeringen.no

Rektor

 

Nye retningslinjer for karantene  (15/12-21)

Det er nye og felles karanteneregler for Omikron og Delta

 • Smitte i husstand: Karantene, kan teste seg ut på dag 7
 • Øvrige nærkontakter: Karantene, kan teste seg ut på dag 3, fritidskarantene til dag 7 (kan teste seg ut)

Kommunene har kommet ulikt i å tilpasse seg de nye reglene. Fra i dag skal alle nærkontakter i smittekarantene, og det er som det står over felles regler for karantene uavhengig av virusvariant.

Det er samtidig innført et unntak fra smittekarantene for barn og unge under 18 år. De skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med, eller er tilsvarende nære den smittede, eller dersom kommunen bestemmer at de/øvrige nærkontakter (klassen) skal i karantene.

Det er kommunen som har ansvaret for smittesporing. Les mer om koronatiltak for barnehager og skoler

Rektor

 

Rødt nivå fra torsdag 16. desember til og med fredag 7. januar. (14/12-21)

Regjeringen kunngjorde mandag 13. desember en rekke tiltak for å få ned smitten i samfunnet. Blant tiltakene er rødt nivå i videregående opplæring. Tiltaket gjelder fra torsdag 16. desember til og med fredag 7. januar.

Regjeringen er opptatt av at rødt nivå ikke betyr heldigital skole for elevene. Vi planlegger for delvis digital opplæring – teams/tilstedeværelse på skolen.

Planen kunngjøres onsdag 15. desember.

Rødt nivå innebærer:

 • Ansatte og elever som får symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til de er symptomfrie.
 • Hold minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Det er ekstra viktig med god hygiene. 
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene og øvrige fellesarealer.

Opplæring

Praktisere delvis hjemmeundervisning via Teams og opplæring i tråd med smittevernmyndighetenes råd.

Kroppsøving, treningsrom og garderober

Kroppsøving gjennomføres utendørs, treningsrom, gymsal og garderober holdes stengt.  

Kantine

Skolens kantine holdes stengt.

Rektor

 

Koronarestriksjoner innført fra 9. desember (8/12-21)

Regjeringen har som kjent besluttet å innføre en rekke nasjonale tiltak. Det er utarbeidet nasjonale påbud og anbefalinger som trer i kraft midnatt natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker, men vil bli vurdert på nytt etter to uker. Beredskapsledelsen i VTFK har i etterkant av regjeringens pressekonferanse gjennomført beredskapsmøte.

Hovedbudskapet er at barn og unge skal skjermes mot konsekvensene av tiltakene.

Trafikklysmodellen:

Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen innføres fra torsdag 9. desember 2021. Det innebærer at vi nå skal drive på grønt nivå til annet eventuelt blir besluttet. Lokale helsemyndigheter i kommunen vil vurdere om det er behov for gult eller rødt nivå.

Vi minner om:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.
 4. Viktigheten av å holde tilstrekkelig avstand.

Rektor

 

Unntaket fra fraværsregelen forlenges ut året  (4/11-21)

 1. Kunnskapsministeren har orientert om at regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen for å dokumentere fraværet.

 2. Flere skoler i vårt fylke har de siste ukene hatt smittetilfeller. Disse håndteres i hovedsak ved at elevgrupper testes. Kommunenes strategi for testing og smittesporing varierer.

 3. Over hele landet er det smittetilfeller. Det innføres ikke nasjonale tiltak nå. Kommuner med utbrudd må innføre tiltak. De som har symptomer skal holde seg hjemme og teste seg. Dersom man får påvist covid-19, må man isolere seg, som tidligere. Pålegg om isolasjon håndteres av kommunal helsetjeneste.

 4. Regjeringen har besluttet en 3. vaksinedose for helsepersonell. Det er ikke planlagt tilsvarende for ansatte i skole ennå.

 

Ellers gjelder følgende:

Når kan du vende tilbake til jobb, skole etc.

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til jobb og skole.

 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.

 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.

 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering. 

Det er ikke lenger plikt til karantene, men nærkontakter i skole bør teste seg. Testing er frivillig. Det vil si at ingen kan nektes å komme på skolen, selv om de ikke er testet. Se Smittevernråd for befolkningen.

Positiv Covid-19 test

Ved et positivt tilfelle av covid-19 i en skole vil helsevesenet følge opp «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» (se tabell). Skolen/barnehagen vil i samarbeid med helsetjenesten i kommunen videreformidle generell informasjon til foresatte/ elever eller ansatte som er «øvrige nærkontakter» og derfor bør oppfordres til test. Ved store utbrudd eller høyt smittetrykk over tid kan helsetjenesten i kommunen innføre jevnlig testing i en periode.

Type kontakt

Elever

Husstandsmedlem e.l. (søsken, bestevenn, kjæreste)

Følges opp av helsevesenet.

Kan komme på skolen

Øvrige nærkontakter (klassen, avdelingen)

 

Uvaksinert:
Anbefales å ta en (1) test

Vaksinert/ hatt covid-19:
Behøver ingen test.

Alle:
Kan komme på skolen.

Følge med på egen helse i 10 dager. Test hvis symptomer

 

Se ellers:

Råd om smittevern i skoler og barnehager - FHI

Nasjonale råd og regler som gjelder i normal hverdag med økt beredskap (udir.no)

Rektor

 

Flytskjema  (28/9-21)

Under finner du et flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Gyldig fra lørdag 25. september 2021 klokken 16.

2021-09-25-flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer.png

Last ned flytskjema her.

 

Normal hverdag med økt beredskap  (24/9-21)

Regjeringen skriver i en pressemelding at vi fra lørdag 25. september kl. 16 går over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

Fraværsregelen

Unntaket fra fraværsreglene forlenges til og med 10. oktober.

Men husk:

 1. Ved sykdom skal vi ikke være på skolen.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

Informasjon fra Udir og regjeringen

Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager (udir.no)

Tilbake til normalen i skoler og barnehager - regjeringen.no

 

Takk for innsatsen i en lang og krevende tid😊

Rektor

 

Drop-in koronavaksine til ungdom født i 2004/2005 som bor i Sandefjord kommune  (10/9-21)

Sandefjord kommune tilbyr drop-in vaksinering for ungdom bosatt i Sandefjord født i 2004 og 2005, onsdag 15 september og onsdag 22 september kl 15.00-17.00.

Vaksineringen foregår i Ishallen, Stadionveien 13.

Elever som er under 16 år må ha med underskrevet samtykkeskjema.

Eventuelle spørsmål til helse@sandefjord.kommune.no

Samtykkeskjema

 

Tilbud om vaksine til alle elever  (6/9-21)

Onsdag 8. september kommer Sandefjord kommune til Melsom vgs og vaksinerer elever.
 
Tilbudet gjelder alle alle elever uavhengig av bostedskommune. Ta med legitimasjon.
 
Elever under 16 år må ta med samtykkeskjema fra foresatte. Skjema finner du her: https://www.sandefjord.kommune.no/Aktuelt/ny-drop-in-for-ungdom/
 
Vaksinering vil skje trinnvis i Gymsalen til følgende tider:
AHT - klokka 0930
1NAA, 1NAB, 1MKA,1STA - klokka 1000
2HDA, 2LGA, 2MKA, 2STA - klokka 1030
3MKA, 3STA, 3NAA, 3LBA - klokka 1100
 
Spørsmål vedrørende vaksinering rettes til Sandefjord kommune, 33 41 60 50
 

Tilbud om vaksine til 2005-kullet  (26/8-21)

Sandefjord kommune tilbyr nå vaksinering til de som er født i 2005 . Tilbudet gjelder for de som er bosatt i kommunen, men andre elever som ikke har fått vaksine kan også komme. De som er født i 2005 og er under 16 år, trenger foresattes samtykke for vaksinering.

Her finner dere skjema for samtykke
 
Vaksinering for 2005-kullet vil skje på Melsom vgs onsdag 8. september. Nøyaktig tidspunkt på dagen kommer senere. Spørsmål vedrørende vaksinering rettes til Sandefjord kommune, 33 41 60 50
 
Rektor
 

Tilbud om vaksine til 2004-kullet  (26/8-21)

Sandefjord kommune tilbyr vaksinering til de som er født i 2004 . De ønsker å tilby de som er bosatt i kommunen, men andre kan også komme.

De som er født i 2004 trenger ikke samtykke fra foresatte.

Tidspunkt: Onsdag 1. september, 1500 - 1700 (Drop-in)
Sted for vaksinering: Ishallen, Stadionveien 13, Sandefjord.


Spørsmål vedrørende vaksinering rettes til Sandefjord kommune, 33 41 60 50

Rektor

 

Om reiser  (26/8-21)

 • Innenlandsreiser for elever og ansatte er greit så lenge man følger nasjonale og lokale smitteverntiltak.​

 • Utenlandsreiser for elevgrupper :
  Det åpnes ikke opp for ekskursjoner/studieturer for elever eller tjenestereiser for ansatte med grupper elever i perioden august til desember 2021 til land i eller utenfor EØS/Schengen området.
   
 • Utenlandsreiser for enkeltelever/-lærlinger:
  Det åpnes ikke opp for enkeltreiser for elever eller lærlinger i regi av VTFK i perioden august til desember 2021 til land i eller utenfor EØS/Schengen området. Dersom det for en lærling er helt nødvendig for å fullføre et påbegynt utdanningsforløp kan det vurderes i hvert enkelt tilfelle om reisen og oppholdet kan gjennomføres.

 • Utenlandsreiser for ansatte:
  Det er ikke smittevernmessig grunnlag for å skille mellom anbefalingene for ansatte som er på tjenestereise med elever og ansatte som er på tjenestereise uten elever. Det åpnes ikke opp for tjenestereiser til land i eller utenfor EØS/schengenområdet for ansatte i VTFK i 2021. 

 

Testing erstatter karantene  (13/8-21)

Fra 16/8 vil barn og unge slippe smittekarantene hvis noen i klassen/gruppen er smittet av covid-19. Dette vil erstattes av regelmessig testing med hurtigtester. Testingen vil organiseres og gjennomføres av kommunens mobile testteam.

Les mer om hvordan dette vil foregå og hvilke unntak som gjelder i lenkene nedenfor.