no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolevinnere av husdyrtreffkonkurransen

Tre elever viser fram diplomene sine
Natasha, Johanna og Ellen mottok kniv og diplom for sin innsats på konkurransen. Foto: Sissel Flo Nilsen

Publisert:

18.06.2018

Oppdatert:

06.06.2023 kl.08:51

Elever i 2LG deltok i år i denne årlige nasjonale konkurransen som blir arrangert for elever innen naturbruk-, landbruk- og agronomfag.

Lærer Laila Almhjell-Ims bruker konkurransen som en obligatorisk oppgave på Landbruk- og gartnernæring her på Melsom. Den er egentlig en konkurranse for elever på Vg3-nivå, men elevene hadde et positivt engasjement og jobbet så godt med oppgaven, at de fant den god nok til å leveres til konkurransen.

Natasha Wiik, Johanna Fritzøe og Ellen Smedsrud sendte inn bidraget sitt i kategorien Storfe spesialisert kjøttproduksjon. Oppgaven gikk ut på å gjennomgå en tenkt bonde sin årsrapport og tolke slakteresultater, beskrive produksjonsomfanget og peke på hva produsenten er god på og komme med forslag til forbedringer. Videre skulle de lage et årshjul for en kvigekalvs oppvekst, sette opp en avlsplan for en besetning, lage en plan for smittevern, samt diskutere rundt temaet samvirke i samarbeid med en bonde.

En svært omfattende oppgave med andre ord, som førte til at de tre jentene ble skolevinnere. De mottok hver sin kniv og et diplom.

Hovedmålet med husdyrtreff er å oppnå kontakt mellom husdyrtrefforganisasjonene og ungdom under utdanning. Den arrangeres av Tine, Nortura, Norsvin, Tyr og Geno.