no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Sterk avslutning på russens trafikk- og helsedag

Nærbilde av politi-logoen
Foto: Sissel Flo Nilsen

Av:

Sissel Flo Nilsen

Publisert:

11.04.2018

Oppdatert:

06.06.2023 kl.08:48

Hvert år i forbindelse med at russen begynner å røre på seg, arrangeres en temadag for avgangselevene.

Evida

Rektor Roar Jenshagen understreket overfor elevene hvor viktig det er at russen passer på hverandre i russefeiringen for, som han sa, -Vi har ikke råd til å miste noen av dere!

En alvorlig innledning på en dag med et alvorlig tema. En dag som ble avsluttet med at Renate Haugom fra Evidastiftelsen fortalte om sin lillesøster som ble utsatt for to alvorlige trafikkulykker med bare to års mellomrom.Bilde av Renate Haugom
-Det var en sterk historie som fortalte hvor galt det kan gå i trafikken, sier russepresident Håvard Sandvik. -Det føltes ekstra sterkt fordi det var så personlig. Det at det etter den første ulykken så ut til å skulle ende bra, men likevel endte så tragisk, var sjokkerende.

Rulleregler

Først ute i dag var Espen Molland fra Sandefjord politistasjon som snakket blant annet om rus, deling av bilder på sosiale medier og rulling. Da russebuss ble tema, var det mange spørsmål som måtte oppklares.
-Det er viktig at all russen får vite om hvilke regler vi har å forholde oss til, sier Håvard. Når vi får denne informasjonen på forhånd, har vi tid til å tenke gjennom og snakke om hvor grensen går i forhold til hvordan vi skal oppføre oss og hva vi har å forholde oss til av regler når det gjelder rulling for eksempel.

Livreddende førstehjelp

-Når man kommer først til et ulykkessted, er det ikke tid til å tenke, man må handle. Terje Refsnes var direkte, engasjert og holdt på oppmerksomheten til elevene i de 45 minuttene han var tildelt. Han bød på kunnskap fra sin lange erfaring i ambulansen, dramatiske filmer og praktiske demonstrasjoner.

Terje refsnes viser hvordan man sjekker om personen puster.
-Hvis det skjer noen ulykker på et russearrangement eller rulling, må russen vite hva de skal gjøre for å redde liv, synes Håvard. -Slike demonstrasjoner er veldig lærerike. Da får man sett hva man skal gjøre hvis man kommer først til en ulykke. Det er ikke en selvfølge at alle kan det. -Filmen vi så, som viste hvor galt det kan gå hvis man er uoppmerksom og er på mobilen mens man kjører, har jeg sett tidligere. Den er en skikkelig vekker, avslutter han.