no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Undersøkelse ang. ungdom og korona

Elev holder en mobiltelefon med begge hendene

Publisert:

14.04.2020

Oppdatert:

30.01.2023 kl.14:02

Prosjektets mål er å få kunnskap om hvordan ungdom opplever en tid hvor skoler er stengt og hvordan hverdagen oppleves med sosiale restriksjoner.

UIO har satt i gang et studie om hvordan ungdom har det nå under Koronaepedemien. De undersøker hvordan de opplever vennskap, ensomhet og spør om psykisk helse og bruk av skjerm/sosialemedier i denne perioden. Ungdommer som er i alderen 16-18 år inviteres til å delta ved at de svarer på linken under. De vil da spørre om ungdommene vil delta å svare på ett kort nettskjema en gang per uke i fire uker.

Link til forskningsstudiet finner dere her:

https://www.sv.uio.no/psi/forskning/prosjekter/konsekvenser-av-sosial-distanse-under-covid-19/index.html