no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Velkommen til skolestart

Portrett av Hans Christian Z Thorbjørnsen og fem elever som balanserer på stubber
Foto: Sissel Flo Nilsen/Dag G. Nordsveen

Publisert:

18.08.2018

Oppdatert:

06.06.2023 kl.08:53

På mandag er første dagen i et nytt skoleår. Alle ansatte er nå forberedte, spente og gleder seg til å ta i mot alle dere som skal begynne som elever på Melsom vgs.

Dyktige og engasjerte lærere, ledere som følger elevenes læringsarbeid tett og systematisk, en dedikert elevtjeneste og andre kompetente ansatte jobber sammen for at du skal trives og lykkes på vår skole.

Vi er opptatt av å sette læring i sentrum. Vi vet at lærere og elever må jobbe sammen for at du skal oppnå et så godt som mulig utbytte av opplæringen. Lærerene gjør sitt beste for at du skal lære mest mulig, men læring er også avhengig av at du arbeider godt og systematisk med fagene. 

Det skal være trygt å begynne på Melsom vgs. Sammen med vg2 og vg3 elever har vi en fadderordning. I tillegg arrangeres det HEI-aktiviteter gjennom hele året. Elevrådet og elevrådsarbeid står sentralt på skolen, og tidlig i skoleåret skal hele elevrådet på seminar for at det nye elevrådet skal komme godt i gang med sitt arbeid.

Skolen er svært opptatt av et tett og godt forhold med hjemmene. Derfor sier vi at «Din ungdom er vårt felles ansvar». Det betyr at vi skal informere og samarbeide med de foresatte så godt vi kan. Vi inviterer derfor foresatte til alle elever på Vg1 til foresattemøte i løpet av de første skoleukene, i tillegg inviterer vi til utviklingssamtaler midt i halvårene.

Alle elever på Melsom vgs skal oppleve et godt skole- og læringsmiljø. Skolen har som målsetting at vi skal være en mobbefri skole, der alle elevene er trygge og trives. Det er viktig at elever eller foresatte sier fra så tidlig som mulig dersom det er noe som ikke er greit på skolen.

Fraværsgrensen på 10 % i den videregående skolen har vist at fraværet har gått ned. Vi jobber målrettet for at fraværet på Melsom vgs skal gå ytterligere ned dette skoleåret. Elever med mer enn 10% udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Det er derfor viktig at elevene møter på skolen hver eneste dag.

Jeg lover at vi skal jobbe så godt vi kan for at elevene skal lykkes på skolen, og bli kvalifisert for videre yrkesutdanning, studier og jobb. Alle på Melsom videregående skole gjør hver dag sitt ytterste for elevene våre.

Velkommen til skolestart mandag 20. august

Hilsen
Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen
konstituert rektor