no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vellykket kurs i PEFC Norsk Skogstandard på Melsom

studenter ute skog
Foto: Ole Henrik Apenes

Av:

Kai-Rune Tollefsen

Publisert:

04.10.2022

Oppdatert:

04.10.2022 kl.11:15

Så mange som 40 deltakere deltok på kurset som var sammensatt av agronomelever, deltakere på voksenagronomen og en skogeier.

Formålet med PEFC- standarden er at skogen skal drives på en bærekraftig måte, samt sikre miljø- og friluftsinteresser. PEFC har i alt 27 kravpunkter i et bredt spekter fra forvalteransvar og planlegging, hogst og skogbrukstiltak og særskilte miljøverdier. Disse kravpunktene må skogeier oppfylle hvis skogeier ønsker å selge tømmeret sitt.

Kurset foregikk innendørs halve dagen, med gjennomgang av hva som ligger til grunn for hele PEFC-standarden, samt alle kravpunktene i tilknytning til å drive et bærekraftig skogbruk. Etter den teoretiske gjennomgangen dro deltakerne ut i skogen for å se eksempler på praktiske løsninger ved drift og forvaltning av skogen, og hvordan kravpunktene kan tilpasses virkeligheten.

Mange av kursdeltakerne har planer om å ta over en gård med skog eller jobber innen landbruk/skog. Derfor er dette kurset viktig, og som en av deltakerne sa: - Kurset var godt gjennomført og svært nyttig når jeg neste år skal overta hjemgården.

Skogkurs var ansvarlig for gjennomføringen av kurset i samarbeid med Melsom vgs.

 

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification er en internasjonal, non-profit, ikke-statlig organisasjon som fremmer bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig tredjepartssertifisering. Det regnes som det foretrukne sertifiseringssystemet for små skogeiere.

Kurshefte

21000.jpg

31000.jpg