no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Det skal være enkelt, ufarlig og uforpliktende å ta kontakt med helsesykepleier på skolen. Du kan snakke med helsesykepleier om alt. Døren er åpen og terskelen lav; helsesykepleier er tilgjengelig for alle.
Hun er her på Melsom torsdager og fredager kl. 08.30 - 15.00.

Elever som kommer fra ungdomsskolen vil nok registrere at det er forskjell i skolehelsetjenesten (SHT) når de kommer inn i videregående skole. Den største forskjellen er at dere nå regnes for myndige i forhold til egen helse (16 år). Det innebærer at ingen har rett til å vite hva dere snakker med helsesykepleier om, uansett hva det gjelder. Dette er en spesielt streng taushetsplikt som helsepersonell er pålagt og som er ulik den taushetsplikten som skolens lærere har. Dog er det slik at dersom det er fare for liv og helse så kan det være at andre må kontaktes. Dette gjøres dog ikke uten at dere selv får beskjed om det. Dette betyr også at helsesykepleier snakker lite med foreldre og at foreldre ikke kan ringe å spørre ut helsesykepleier om dere dersom dere ikke ønsker det.
Den andre store forskjellen er at dere nå kun får vaksiner dersom dere mangler og ønsker disse fra barnevaksinasjonsprogrammet eller at dere ønsker å bli vaksinert mot smittsom hjernehinnebetennelse. Denne vaksinen tilbys alle elever i videregående skole i hele Sandefjord og tilbys i januar hvert år.

På Melsom vgs kan dere komme til helsesykepleier dersom ting er vanskelig og utfordrende og dere trenger noen å snakke med, har fysiske eller psykiske plager og trenger hjelp. Videre kan dere komme dersom dere trenger prevensjon, har menstruasjonsplager, trenger å teste dere for graviditet eller kjønnssykdommer. Dere kan spørre helsesykepleier om alt. Ingenting er rart, tabu eller feil å spørre om! Det er aller lettest å lage avtale med helsesykepleier på sms, men dere kan også komme forbi å spørre dersom døren er åpen og helsesykepleier er på skolen.

Gratis tilbud

Helsetjenesten har et "friskfokus" og ser like mye etter sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at tjenesten er gratis og befinner seg der barn og unge er, som et lett tilgjengelig "drop-in"-tilbud på skolen samt timeavtaler.  

Les mer

Tjenesten skal:

  • Ha et helhetlig blikk og kompetanse på helse, oppvekst og livskvalitet
  • Bidra til økt trivsel og mestring for barn og unge og legge til rette for et godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen
  • Være en støtte for barn og unge i en sårbar fase
  • Bidra til å forhindre frafall i videregående skole

Dette forutsetter samarbeid med elever, hjem og skole. (jfr. Helsedirektoratet)


I vgs. arbeider vi på individ- og gruppenivå. Det vil si at det tilbys enkeltsamtaler eller samtaler i grupper, og det kan være snakk om undervisning.  Gjennom samtaler kartlegger vi situasjoner og henviser til andre dersom nødvendig. Samtalene kan være i forhold til helse, seksualitet og familesituasjonen.

Det er Sandefjord kommune som har ansvaret for skolehelsetjenesten ved Melsom vgs. 
Vi kan følge opp enkeltelever over tid med støttesamtaler og mestringstrening. 
I tillegg til skolehelsetjenesten har elevene egen helsestasjon for ungdom (i Sandefjord). Det er gratis å oppsøke den, og der treffer du helsesykepleier og lege. (Helsestasjon for ungdom finnes også i Tønsberg og Færder, for elever som bor der.)  

Skolefysioterapeut

Fysioterapeuten kan du kontakte på e-post eller sms for timeavtaler. Han har ikke faste kontortider her på skolen.

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 10.08.2023 kl.16:38

Anita Ore
Helsesykepleier
Svein Strøm Pedersen
Fysioterapeut