no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kildebruk

Når du skriver oppgaver, forventes det at du bruker kilder i arbeidet ditt. Du må aktivt søke og bruke kunnskap og informasjon om temaet ditt. Når du bruker andres arbeid i ditt eget, må du alltid oppgi hvor du har hentet denne informasjonen fra. Og husk: Bruk alltid mer enn én kilde.
Informasjonskompetanse

En informasjonskompetent person er en som vet når og hvorfor man trenger informasjon, hvordan man finner informasjonen, og hvordan man vurderer, bruker og kommuniserer informasjonen på en etisk måte. (Løiten, 2011, s. 180)

 

Vær kritisk til kildene du bruker!

Når du har funnet informasjon, er det lurt å stille seg disse spørsmålene:

Plansje med tips til kildekritisk lesing

Hvem har skrevet informasjonen? 
Hva slags innhold har informasjonen?
Når ble informasjonen laget?
Hvor ble informasjonen publisert?
For hvem ble informasjonen publisert?
Hvorfor ble informasjonen produsert?

En grei huskeregel kan være TONE (klikk for å lese mer)

Troverdighet

 • Hva vet du om forfatteren? Er f.eks. utdanning og stilling oppgitt?
 • Finnes det informasjon om hvordan forfatteren kan kontaktes?

Objektivitet

 • Er hovedhensikten å informere? Eller vil forfatteren overtale, overbevise eller selge noe?
 • Har enkeltpersoner eller (kommersielle) organisasjoner interesse av at informasjonen presenteres på en spesiell måte?
 • Er informasjonen balansert eller ensidig? Virker informasjonen overdrevet?

Nøyaktighet

 • Når ble kilden publisert og sist revidert? Og uavhengig av dato, er informasjonen fremdeles nyttig?
 • Oppgir forfatteren kilden til statistikk eller fakta som er brukt?
 • Kan informasjonen bekreftes i minst to andre kilder?

Egnethet

 • Er informasjonen relevant for oppgaven din?
 • Er dette en vitenskapelig publikasjon beregnet på akademikere eller andre som er kunnskapsrike på fagfeltet?
 • Eller er dette en kilde skrevet for folk uten spesiell kunnskap om fagområdet?
 • Forstår du informasjonen du bruker?

Når skal du oppgi kilder?

Å ikke angi kilder = plagiering

Hvis du ikke angir kilder, betyr det at du utgir andres arbeid som ditt eget, noe som regnes som fusk og kan medføre at du stryker på oppgaven.

Det er ikke lov til å skrive av fra bøker, artikler, etc. eller bruke "klipp og lim" fra for eksempel Internett uten at du oppgir hvor du har hentet informasjonen fra.

Som hovedregel kan vi si at du skal oppgi kilde når du:

 • siterer
 • parafraserer
 • henviser

Det er ikke nødvendig å oppgi kilder hvis du skriver noe som er allment kjent og akseptert.

Eksempel

Det er ikke nødvendig å oppgi kilde hvis du skriver at Norges nasjonaldag er 17. mai.
Hvis du derimot ønsker å oppgi hvor mange som gikk i tog foran slottet, eller hvor mange prosent av Norges befokning som spiser is og pølser på 17. mai, må du oppgi kilder.

 

Sitat og parafrase (indirekte sitat)

Et sitat er en ordrett gjengivelse av det en annen forfatter har skrevet.

Sitater på inntil 3 linjer markeres med anførselstegn i løpende tekst.

Sitater på over 3 linjer skrives som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn.

En parafrase er en omformulering av den originale teksten. Parafraser blir også kalt indirekte sitater.

Det kan ofte være enklere å bruke slike omskrivinger fremfor sitater fordi du da kan tilpasse teksten slik at den passer inn i din egen tekst.

Kildeliste

En kildeliste (litteraturliste) er en oversikt over alle kildene du har brukt (referert til) i oppgaven din.

 • Kildelisten skal ordnes alfabetisk.
 • Er det én eller flere forfattere, settes disse først. Det kan også være en institusjon eller redaktør som regnes som forfatter/ansvarlig. Dersom person eller institusjon ikke finnes, settes tittelen inn på forfatters plass.
 • Personnavn skrives med etternavn først. Fornavn og mellomnavn oppgis bare med initialer.
 • Tittel/undertittel skal i kursiv

Vi anbefaler at du bruker Kildekompasset når du skal lage kildeliste.

Vi anbefaler Søk og skriv hvor du kan lese mer om bruk av kilder og oppgaveskriving.
Spør oss gjerne dersom du trenger hjelp til å komme i gang med kildelisten din.

Kilder

Løiten, T. M. (2011). "Fant det på nettet!" - kildebruk på veien til akademisk skriving. I K. H. Flyum, F. Hertzberg (Red.), Skriv i alle fag!: Argumentasjon og kildebruk i videregående skole (s.179-198). Oslo: Universitetesforlaget.

NTNU Universitetsbiblioteket. (2011, 22.03). VIKO: Veien til informasjonskompetanse. Hentet fra: http://www.ntnu.no/viko/

Nettvett

 • Vær mot andre på nettet som du vil at andre skal være mot deg.
 • Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv.
 • Snakk med en voksen hvis du opplever noe ubehagelig på nett.
 • Ta med en voksen eller en venn om du skal møte noen du har chattet med.
 • Tenk deg om før du laster ned noe fra nettet. Det kan ligge virus og spionprogrammer sammen med filene du laster ned.
 • Gi ALDRI ut passordene dine til noen.
 • Spør om lov før du skriver om noen eller legger ut bilder av andre.
 • Sjekk alltid hvem som har laget informasjonen du finner - husk at alle kan legge ut noe på nett.

Vil du vite mer om nettvett? Klikk deg inn på disse lenkene:

Medietilsynet Trygg bruk

Nettvett.no

Slett meg

Digital kompetansepakke på Udir

Etiske retningslinjer for bruk av nettet finner du på Du bestemmer.

Side om opphavsrett finner du på Regjeringens sider

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 11.12.2023 kl.13:48