no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Søknad om å bo med hund i studentboligen

Søknad om å bo med hund i studentboligen

Reglement

• Det er kun elever som skal benytte hund i sin undervisning (YFF) som får tillatelse til å ha med egen hund på leid rom på studentboligen. Elever som får tillatelse til å medbringe egen hund defineres i denne sammenheng som hundeeier.

• Det er en forutsetting at hunden er rolig og ikke forstyrrer andre beboere. Valper tillates ikke.

• Det forutsettes at hunden er forsikret og følger vaksinasjonsprogram. Kopi av vaksinebok sendes på e-post til melsom.vgs@vtfk.no før innflytting. Vaksinebok oppdateres ved nye vaksiner og ettersendes.

• Hunden skal kun være på rommet sammen med hundeeier og tillates ikke medbrakt i fellesområder og på andre elevers rom. Hunden skal ha bur på rommet. Ved romkontroll eller tilsyn skal hunden være i buret. Dersom hundeeier må forlate rommet i en kort periode for å eksempelvis spise eller dusje, skal hunden være i buret.

• Det tillates ikke at hunden er alene på rommet. Dersom hundeeier skal forlate rommet, skal hunden plasseres på dagkennelen. Dagkennel koster kr. 300,-/mnd. og har egen rutinebeskrivelse. 

• Hunden skal fôres på rommet. Friskt vann skal være tilgjengelig hele døgnet. Fôret lagres på rommet.

• Det er en forventning at hundeeier gir godt tilsyn og stell av hunden som fremmer sunnhet, trivsel og generelt motvirker sykdom og skade. Godt stell innebærer eksempelvis å gi hunden omsorg, tilstrekkelig mosjon, riktig fôring, holde hunden ren, følge opp pels/klør og lignende, oppdage sykdommer og gi nødvendig behandling.

• På grunn av renhold plikter hundeeier å tørke av hunden før hunden tas med inn i ganger/rom. Studentboligens baderom/dusjer skal ikke benyttes til vask av hunder. Hunder skal kun vaskes i vaskespilt på dyrefagsavdelingen. Det benyttes egne håndklær til hund som vaskes i vaskemaskin på dyrefagsavdelingen.

• Det er en forutsetting at hundeeier plukker opp hundens avføring og legger i søppelkasser etter luftetur.

• Det er båndtvang hele året på Melsoms eiendom, med unntak av inngjerdet treningsfelt.

• Hundeeier med hund skal kun benytte studentboligens inn-/ utgang i 1. etasje mot syd.

• Dersom hundeier ikke klarer å overholde ovennevnte reglement, vil avtalen bli sagt opp og muligheten til å ha hund på eget rom bortfaller.

Jeg har lest ovennevnte reglement og plikter å rette meg etter dette
Samtykker du i å dele personopplysninger?

Publisert:

17.02.2022

Oppdatert:

17.02.2022 kl.14:19