no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Søknad om leie av rom

Søknadsskjema for leie av rom

Det forutsettes at leietaker følger de til enhver tid gjeldende regler og bestemmelser i ordensreglementet, som innebærer både plikter og rettigheter.

Leietaker har arbeidsplikt i forhold til renhold og ordensarbeid.

Videre innebærer reglementet regler for spisetider, stilletid, møteplikt til undervisningen og arrangementer, forbud mot brannfarlig oppførsel og totalforbud mot bruk og oppbevaring av alkohol og andre rusmidler.

Det er alles ansvar, leietakere og ansatte, å bidra aktivt til et trygt og rusfritt miljø.

Les ordensreglementet her

Jeg har lest ordensreglementet og plikter å rette meg etter dette
Jeg har med egen hest som skal stå oppstallet på Melsom (Se eget søknadsskjema på StallT sine sider)
Jeg skal benytte hund i yrkesfag til fordypning (YFF) og ønsker å ha med egen hund (Fyll ut eget søknadsskjema for dette)

Krav om dokumentasjon

Dersom det er spesielle hensyn i forhold til matvarer som allergi, intoleranse, vegetarkost eller lignende forhold som du har behov for at vi skal ivareta, ber vi om at du dokumenterer dette.     

Krav om bilde

Søknaden må inneholde bilde av personen som søker leie av rom

Samtykker du i å dele personopplysninger?

Publisert:

15.02.2022

Oppdatert:

17.02.2022 kl.10:51