no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Retningslinjer for eksamen og eksamensreglement for elever og privatister


Publisert:

22.09.2020

Oppdatert:

18.02.2021 kl.15:14

Det er to eksamensperioder i året: november/desember og mai/juni.

Eksamensdatoer

Det er to eksamensperioder i året: november/desember og mai/juni. De fleste eksamener for elever er i mai/juni.

Den enkelte skole offentliggjør sin eksamensplan i god til før eksamen. Der finner du oversikter over datoer for obligatoriske fag, og meldingsdatoer og mulige datoer for trekkfag.

Eksamen kan være sentralt gitt eller lokalt gitt. Det vil si at det er enten Utdanningsdirektoratet eller Vestfold og Telemark fylkeskommune som er ansvarlig for eksamen.

Du får informasjon fra skolen din om datoer for muntlige fag, muntlig/praktiske fag, lokalt gitte skriftlige fag og eksamen i tverrfaglig eksamen.

Utdanningsdirektoratet publiserer oversikter over 

Les mer