no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Korona - hva gjelder nå?

Foto: GettyImages

Publisert:

08.12.2021

Oppdatert:

15.12.2021 kl.11:16

Denne siden oppdateres jevnlig, og vil gi deg den nyeste informasjonen vi på Horten vgs har vedrørende situasjonen rundt koronavirus, smitte og tiltak som blir gjort på skolen vår.

15.12.21 Planen fram til juleferien

Torsdag 16. desember går Horten vgs over på rødt nivå i trafikklysmodellen. Rødt nivå skal vare i fire uker fremover som betyr til og med 12. januar i denne omgang. Vi har en plan frem til onsdag 22. desember og en ordinær plan fra 4. januar 2022.

Fram til 22. desember skjer dette: 

 • Vurderingssituasjoner foregår fysisk på skolen. Ut over dette gjennomføres opplæring digitalt på Teams.  
  Praktisk opplæring på yrkesfag kan foregå på skolen – lærer gir beskjed og avtaler med klassen.
 • AHT- avdelingen har egen plan for rødt nivå for hele perioden.
 • Onsdag 22. desember (siste dag før jul):
  • Teamsundervisning 1. økt
  • Juleavslutning i 2. økt som foregår digitalt og kontaktlærer er den som inviterer og gjennomfører – gjerne sammen med tillitselev(er)

Skolen er ikke stengt og biblioteket er åpent for utlån etter avtale. Dersom noen har behov for å komme på skolen og jobbe herfra, så bare kom. Si ifra til kontaktlærer. Husk høretelefoner om du skal jobbe fra skolen.

Fra 4. januar går vi over til den delen av planen som betyr bytte mellom hjemmeundervisning på Teams og på skolen. Noen klasser skal på skolen alle dager. Plan fra 4. januar blir gitt på Teams denne uka. Vi oppfordrer alle elever til å ta med seg hjem det som trengs fra elevskapet sitt i dag onsdag 15.12.

13.12.21 Rødt nivå fra torsdag 16. desember

Regjeringen opplyste i kveld at alle videregående skoler i Norge skal over på rødt nivå fra torsdag 16. desember. Skolen kommer i løpet av onsdag 15. desember ut med et oppsett for alle klasser og fag om hvordan rødt nivå skal praktiseres. Dette vil bli lagt ut på Skolen vår på teams.

Rødt nivå betyr ikke at skolene stenger, eller at det kun blir digital undervisning. Det er snakk om strengere tiltak for å begrense antall kontakter og rullering av hvilke elever som er til stede på skolen når. Hva rødt nivå betyr kan du  lese her (smittevernveileder).

13.12.21 Vedrørende uke 51

Det har vært mange spørsmål om uke 51 (20-22. desember). Dette er ordinære skoledager i vår skolerute og avholdes på skolen med gjeldene smittevernstiltak (akkurat nå er det grønt nivå). 

08.12.21 Trafikklysmodell og grønt nivå

Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen innføres fra torsdag 9. desember 2021. Dette innebærer at alle skoler må drive på grønt nivå. Lokale helsemyndigheter i kommuner med mye smitte kan vurdere om det er behov for gult eller rødt nivå. Dette betyr at det er kommuneoverlegen som bestemmer hvilket nivå i trafikklysmodellen skolen er på, og ikke rektor.
 

Nå er vi på grønt nivå, og det betyr:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og normalt renhold
 • Kontaktreduserende tiltak: 
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
  • Avstand mellom ansatte
  • Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Juleavslutning

Vi har fått beskjed fra sentral beredskapsledelse at vi dessverre ikke kan gjennomføre større elevarrangement før jul. Det betyr at vår planlagte juleavslutning i Arena Lystlund må utsettes til smittesituasjonen tillater et slikt arrangement. Det vil lagt til rette for klassevise avslutninger 22.12 fra 1010-1130. Mer informasjon kommer til elevene på Teams.