no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Årets elev- og lærlingundersøkelse er i gang

Smilende elev i dialog med annen elev
Resultatene bidrar til å utvikle og forbedre den videregående opplæringen i fylket. Foto: Paal-André Schwital

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

17.11.2022

Oppdatert:

17.11.2022 kl.11:08

Nå inviteres 15.000 ungdommer i Vestfold og Telemark til å delta i årets elev- eller lærlingundersøkelse.

Videregående skoler og lærebedrifter skal være et godt sted å være og å lære. Elev- og lærlingundersøkelsen gir elever, lærlinger og lærekandidater en god anledning til å fortelle hvordan de har det på skolen og på læreplassen, og er svært viktige for den videre utviklingen av videregående opplæring. 

Alle elever ved fylkets 21 videregående skoler kan delta i elevundersøkelsen fra 8. november til 20. desember.   

Lærlinger og lærekandidater som har hatt lærekontrakt med bedrift i 11 måneder eller lenger kan delta i lærlingundersøkelsen i perioden fra 15. oktober til 20. desember.

En viktig arena for påvirkning 

Elev- og lærlingundersøkelsen er en mulighet for ungdom til å uttrykke hvordan de har det på skolen og i lærebedriften, og til å være med på å utvikle den videregående opplæringen.  

-Resultatene fra undersøkelsene er nyttige for alle som jobber med å videreutvikle og forbedre den videregående opplæringen. Både skoler, lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommunen og statlige myndigheter legger resultatene til grunn når viktige beslutninger som kan påvirke og forbedre lærings- og arbeidsmiljøet skal tas. Vi håper derfor at alle elever, lærlinger og lærekandidater benytter seg av muligheten til å formidle sine erfaringer, sier direktør for opplæring og folkehelse, Helge Galdal.

Jo flere svar, jo større betydning 

Elev- og lærlingundersøkelsene gjennomføres hver høst. Undersøkelsene er anonyme og det er frivillig å delta, men jo flere som svarer, jo større betydning får undersøkelsene.  

Høsten 2021 svarte 11.130 av de 13.402 inviterte elevene i Vestfold og Telemark på elevundersøkelsen. Det ga en svarandel på 83 %. Den nasjonale svarandelen blant elever var i 2021 på 83,8 %. 

1064 av 1933 inviterte lærlinger og lærekandidater svarte på fjorårets lærlingundersøkelse. Dette ga en svarandel på 55 %. Det var en økning på 2,2 prosentpoeng fra året før. Det nasjonale snittet var på 58,3 % i 2021.  

- Jo flere som svarer på undersøkelsene, jo bedre grunnlag får vi når viktige beslutninger skal tas. Målet er derfor at svarandelene for elev- og lærlingundersøkelsene skal ligge på samme nivå som landsgjennomsnittet eller høyere, sier Galdal.  

Resultatene fra årets undersøkelser vil være klare i januar.  

Fakta om elev- og lærlingundersøkelsene

Utdanningsdirektoratet har flere nettbaserte brukerundersøkelser. Elevundersøkelsen og lærlingundersøkelsen er blant disse. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svar på spørsmålene i elev- og lærling-undersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Grunnlaget for å gjennomføre undersøkelsene er hjemlet i opplæringslov med forskrift. 

Mer informasjon om undersøkelsene finner du her: 

​​​​​​​Elevundersøkelsen (udir.no)
Lærlingundersøkelsen (udir.no)


Emneord:

Opplæring