no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Avlyser skriftlige eksamener

Foto: Link Arkitekter

Publisert:

25.03.2020

Oppdatert:

10.08.2020 kl.19:07

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.

Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.

Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider at lærerne må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene her kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.

Gisle Birkeland, rektor ved Horten vgs., synes det er bra at det er tatt en beslutning om dette viktige temaet.

− Jeg vet at både lærere og elever har vært opptatt av om det blir eksamen i den situasjonen vi er i nå, sier Birkeland og fortsetter:

− Fremover blir det derfor viktig at vi konsentrerer oss om elevenes læring og sikrer oss at alle får standpunktkarakter. Jeg vil oppfordre alle lærere til å legge en plan sammen med elevene for hvordan vi på best mulig måte får et godt grunnlag for vurdering av den enkelte elev, så tenker jeg at dette kommer til å gå bra også i denne helt spesielle situasjonen vi nå er i. Det vil også være viktig at elevene deltar i de vurderingssituasjoner den enkelte lærer planlegger for å sikre best mulig grunnlag for standpunktkarakter.