no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevundersøkelsen 2021

Foto: by John Schnobrich on Unsplash

Publisert:

05.11.2021

Oppdatert:

05.11.2021 kl.10:19

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen

Det er viktig for oss at alle våre elever deltar i undersøkelsen. Resultatene gir viktig informasjon om hva som virker på elevenes motivasjon, innsats og mestring. 
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og UDIR  for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

For oss som skole betyr det at vi prioriterer områder i undersøkelsen som vi ønsker å forbedre oss på og lager tiltak på - i samarbeid med pedagoger og elever.

Vennlig hilsen

Rektor Gisle

Informasjonsskriv til foresatte finner du her:

 Hjem-skole samarbeid (vtfk.no)