no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Etablering av FAU ved Horten videregående skole

Hjerterommet på Horten vgs Foto: HUNDVEEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

Publisert:

17.11.2023

Oppdatert:

17.11.2023 kl.09:36

Ønsker du å være med i FAU på Horten videregående skole?

Horten videregående skole er opptatt av å ha et godt skole-hjem samarbeid, og har en rekke tiltak for å lykkes med dette arbeidet. I dag gjennomfører vi møte for foresatte på alle trinn, og kontaktlærer gjennomfører utviklingssamtaler gjennom skoleåret. I tillegg til allerede gjeldende tiltak vil skolen nå etablere et foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

Foreldrerådets arbeidsutvalg er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. At deres synspunkter blir hørt og tatt hensyn til, slik opplæringsloven krever. Det handler ikke om å gi den ene eller andre parten rett i enkeltsaker, men å sikre at foreldrenes stemme også er representert. Rektor skal legge til rette for godt samarbeid og dialog mellom skolen og FAU. Representantene har på sin side ansvar for å følge opp, vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet.

Skolen har 9 utdanningsprogram fordelt på yrkesfaglig utdanningsprogram (YF) og studieforberedende utdanningsprogram (SF). Vi ønsker tre foresatte fra YF og tre foresatte fra SF. 

Ønsker du å være med i FAU på Horten videregående skole kan du melde din interesse til rektor Gisle Birkeland på epost innen 30.11.23.