no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Heldigital hjemmeskole fredag 5. mars


Publisert:

04.03.2021

Oppdatert:

04.03.2021 kl.15:04

Det blir heldigital hjemmeskole for alle elever ved Horten vgs fredag 5. mars. Oppdatert informasjon om videre tiltak kommer så raskt skolen mottar dette.

Informasjon pr 4.3.21 kl. 1445:

På grunnlag av anmodningen fra kommunene i "gamle Vestfold", sender Statsforvalteren i dag en anmodning til Helsedirektoratet om å vedta nasjonal forskrift etter covid-19 forskriften på særlig høyt tiltaksnivå for Tønsberg og Færder. Videre at det fastsettes forskrift etter covid-19 på høyt tiltaksnivå for Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand. Det anbefales at tiltakene trer i kraft fredag 5. mars kl 00.00, med varighet frem til onsdag 17. mars..
 
For oss betyr dette heldigital skole for alle fredag 5.mars. Ny oppdatert informasjon kommer så raskt vi vet mer. Alle elever må idag ta med seg pc, lader og bøker hjem. Skolen er åpen fredag 5.mars for de som ikke fikk med seg nødvendig undervisningsutstyr.

Det har blitt sendt ut sms med info om hjemmeskole fredag 5.3 til elever og foresatte (kun en foresatt pr elev), og info på Teams for både elever og ansatte. Elever og ansatte må følge med på videre oppdateringer på Teams.

Informasjon fra Statsforvalteren