no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Hjemmetest for covid-19 hver mandag og fredag

Horten kommune ber elever og ansatte ved Horten vgs om å teste seg med selvtest for covid-19 to ganger pr uke.

Publisert:

20.01.2022

Oppdatert:

20.01.2022 kl.09:14

Horten kommune ber elever og ansatte ved Horten videregående skole om teste seg med hjemmetest (selvtest) for covid-19 to ganger pr. uke. Vi anbefaler dette for at undervisningen kan foregå mest mulig normalt, samtidig som smittespredningen bremses i tilstrekkelig grad.

Anbefalte testdager for Horten vgs er mandager og fredager, helst før skoletid. 

Vi ber om at de som får påvist covid-19 isolerer seg og registrerer seg. Vi ber også om at du som elev gir beskjed til kontaktlæreren din slik at vi får lagt til rette for skolehverdagen din på best mulig måte. Vi kan også være behjelpelig med å varsle dine øvrige nærkontakter (klassekamerater og lærere). Dersom ansatt blir smittet er det fint om leder får beskjed.

Noen grupper er unntatt fra anbefalingen om massetesting:

  • personer som har gjennomgått covid-19 eller fått andre vaksinedose siste tre måneder
  • personer som har fått tredje vaksinedose (ingen tidsbegrensning)
  • personer som ikke ønsker  teste seg (testing er frivillig)

Hver elev og ansatt kan hente en pakke med 5 hurtigtester på HVGS. Beskjed om hvordan og når utdeling av tester vil skje blir gitt på teams når det er klart. Man kan hente en ny pakning med tester hver 2,5 uke, så lenge massetestingen pågår. Det vil bli gitt ny beskjed dersom massetestingen skal endres eller avsluttes.