no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Horten videregående skole har fått FAU

FAU og elevrådsstyret ved Horten videregående skole Foto: Gisle Birkeland

Publisert:

06.05.2024

Oppdatert:

06.05.2024 kl.10:57

Som en av de første videregående skolene i landet har Horten videregående skole etablert FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling, og at deres synspunkter blir hørt og tatt hensyn til slik opplæringsloven krever. Det handler ikke om å gi den ene eller andre parten rett i enkeltsaker, men å sikre at foreldrenes stemme også er representert.

Rektor skal legge til rette for godt samarbeid og dialog mellom skolen og FAU. Representantene har på sin side ansvar for å følge opp, vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet. FAU ved Horten videregående skole består av: 

Linn Fagerberg (leder)
Tlf. 932 07 775
Epost: linn@fagerberg.priv.no 

Merete Hovet (nestleder)
Tlf. 928 13 741
Epost: merete.hovet@usn.no

Jeanette Martinsen
Tlf. 975 50 270
Epost: jeanettetorvik@hotmail.com

Bengt Berglund
Tlf. 900 40 670
Epost: bengt@easy-ad.no

Guro Eriksen
Tlf. 924 00 714
Epost: guroeriksen@yahoo.no