no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Informasjon om tiltak i forbindelse med koronavirus

Foto: ImageMedia

Publisert:

05.03.2021

Oppdatert:

24.05.2021 kl.16:05

Denne siden oppdateres jevnlig, og vil gi deg den nyeste informasjonen vi på Horten vgs har vedrørende situasjonen rundt koronavirus, smitte og tiltak som blir gjort på skolen vår.

24.5.21: Informasjon for uke 21 (25-28.5)

Det er i dag, mandag 24.5, gjort vurderinger i forhold til inneværende uke (24-28.5). Siste innmeldte smittetilfelle på Horten videregående skole fikk rektor torsdag 20.5. Etter dette har ikke skolen fått beskjed om nye smittede elever eller ansatte. Kommuneoverlegen gir også uttrykk for at smitteutbruddet på Horten videregående skole er under kontroll.

Vi er på gult nivå i forhold til vedtatt trafikklysmodell og det vil bli vanlig skole med fysisk oppmøte for alle elever fra og med tirsdag 25.mai.

Vi gjør oppmerksom på at vi følger situasjonen nøye og det vil bli gjort nye vurderinger sammen med direktør for opplæring og folkehelse ved en eskalerende smittesituasjon. Vi vil også oppfordre deg som elev å ha dialog med din kontaktlærer dersom du skulle ha noen spesielle behov vedr. den krevende situasjonen vi befinner oss i.

Sammen finner vi gode løsninger. Lykke til med innspurten av skoleåret!

Hilsen rektor

22.5.21: Rektor i møte med ordfører Are Karlsen

Rektor har vært i møte med Horten kommune i dag. Denne meldingen blir sendt ut av ordfører Are Karlsen:

"Det har den siste uken vært diskusjoner om smittevern og hjemmeundervisning på Horten videregående skole. Det har i den forbindelse vært noen uklarheter knyttet til hvem som har ansvaret for hva. I dag har det derfor vært dialog mellom ledelsen i kommunen og rektor på skolen. Gjennomgang av tidligere kommunikasjon viser at det fra kommunen er gitt informasjon som gir grunnlag for misforståelser.

De faktiske forholdene er at kommunelegen kan og skal stenge skolen hvis han ut fra et smittevernfaglig synspunkt (hjemlet i smittevernloven) finner det riktig. Uavhengig av dette kan skolen/skoleeier selv gjøre gjøre vurderinger og endringer, som for eksempel å innføre mer digital undervisning, uten at kommunen/kommunelegen skal godkjenne det.

Vi beklager at kommunen har gitt informasjon som gir grunnlag for misforståelser. Ledelsen ved skolen jobber nå for å se på hvordan en på best mulig måte skal gjennomføre resten av skoleåret, både med hensyn til smittevernet og skolens øvrige drift. Jeg er trygg på at det nå blir en god samhandling mellom skolen og kommunen, med siktemål å ivareta både elever og ansatte på en best mulig måte."

21.5.21: Bekreftet nytt smittetilfelle

Torsdag 20. mai ble det meldt om ett tilfelle av covid-19 på Horten VGS. Den ene smittede er elev i Vg1. Nærkontakter (38 elever og 7 lærere) er kontaktet og vil bli testet og satt i karantene. Personer som ikke er blitt kontaktet trenger ikke foreta seg noe i denne omgang. Vi ber likevel alle være obs på symptomer på covid-19, og ha lav terskel for å teste seg dersom disse skulle oppstå.

Minner samtidig om at man skal holde seg hjemme dersom man føler seg syk. Time til testing kan bestilles ved å følge lenken: https://www.helseboka.app/booking/staff/62303 

14.5.21: Smitteutbrudd under kontroll

Kommuneoverlege Kirkhus forteller at det er kontroll på utbruddet. Dette betyr at det blir undervisning fysisk på Horten vgs fra og med tirsdag 18.5 etter gjeldende timeplan. Vi er på gult nivå. 

Husk fortsatt smitteverntiltak på skolen.

12.5.21: Heldigital undervisning onsdag 12. mai

Kl. 09.30: Alle direkte berørte som må til test og gå i karantene har fått beskjed. For alle andre gjelder heldigital undervisning i dag 12. mai. Elever kan få mer detaljert informasjon på Teams->Skolen vår og i beskjeder fra egne lærere.
Informasjon om uke 20 kommer vi tilbake til i denne artikkelen du leser nå. 

11.5.21: Bekreftet 10 nye smittetilfeller - heldigital skole for alle elever onsdag 12.5

Sent tirsdag kveld (klokken 2230) fikk skolen bekreftet 10 nye smittetilfeller, totalt er det nå 18 elever som har fått påvist smitte. På nåværende tidspunkt er det grunn til å tro at alle tilhører Vg3. På grunn av økende smitteutvikling og en svært uoversiktlig situasjon har rektor besluttet at det blir heldigital undervisning for alle elever imorgen onsdag 12.5 etter gjeldedne timeplan. Eventuelle prøvesituasjoner utgår og vil eventuelt bli satt opp på et senere tidspunkt.

De som er direkte berørt (det vil si de som må til test og karantene) vil få individuell beskjed på SMS onsdag morgen. Det er dessverre ikke anledning til å komme på skolen for å hente materiell fra bokskap, vi ber om forståelse for dette i denne ekstraordinære situasjonen. 

9.5.21: Bekreftet 2 nye smittetilfeller

Horten vgs har fått bekreftet 2 nye smittede Vg3-elever. Det betyr at 3 elever fra Vg3 har fått påvist smitte av covid-19. Som en følge av dette har 91 elever og 7 ansatte blitt definert som nærkontakter. Det er fortsatt en uavklart situasjon. Vg3 har heldigital undervisning i uke 19. Det gjøres fortløpende en ny totalvurdering av situasjonen sammen med kommuneoverlegen

9.5.21: Bekreftet smitte på Horten vgs - Vg3 har heldigital undervisning i uke 19

Horten videregående skole har fått bekreftet at en elev ved Vg3 har fått påvist smitte av covid-19. Som en følge av dette har 49 elever 6 ansatte blitt definert som nærkontakter (test og karantene). Det er en uavklart situasjon og rektor har besluttet at elever på Vg3 har heldigital undervisning i uke 19. Vg1 og Vg2 møter på skolen etter gjeldene timeplan.

15.4.21: Gult nivå fra uke 16 

Dette betyr at alle elever skal tilbake på skolen hver dag fra mandag 19. april.     

Vi må følge smitteverntiltak fremdeles, så hold på gode vaner som:

  • Å holde minst èn meters avstand i alle fellesarealer
  • Å sitte på fast plass i klasserommet og ikke oppholde deg i rom som du ikke har på egen timeplan
  • Å overholde tillatt antall per bord i kantina 
  • Fremdeles rullering på bruk av kantina i pauser/friminutt – se oppslag på infoskjermen for når ditt trinn kan være der

Fremdeles påbud om munnbind i handlesonen i kantina.

Utdanningsdirektoratets smittevernveileder - gult nivå

9.4.21: Fortsatt rødt nivå, men ikke heldigitalt

Fra mandag 12. april er fremdeles skolen på rødt nivå og opplæring planlegges i henhold til smittevernveileder for videregående skole. Elever kommer tilbake på skolen annenhver dag og får hjemmeundervisning på Teams de andre ukedagene. 

Klassene er inndelt i to grupper. Gruppeinndeling og mer detaljert informasjon finner du som elev på Teams->Skolen vår-> 1 Felles informasjon

26.3.21: Horten vgs på rødt nivå fra 6. april 

Horten videregående skole fått beskjed at vi etter påske er på rødt nivå. For oss betyr det at vi i mange fag fortsetter med digital undervisning.  Vi vil imidlertid åpne opp for vurderingssituasjoner i enkelte fag og undervisning i enkelte praktiske fag. Elever som av ulike årsaker har behov for å komme på skolen vil kunne komme på skolen (slik som gjennomført med heldigital undervisning). Elever som skal på skolen vil bli kontaktet av lærer.

Vi tar forbehold om endringer dersom smittesituasjonen endrer seg og vi mottar nye beskjeder fra kommuneoverlegen. Vi gjør videre oppmerksom på at fra 12. april (uke 15) gjelder ny smitteveileder for videregående skole. Planer for hvordan undervisningen vil bli gjennomført hos oss, fra og med 12. april, vil bli lagt ut på Teams.

14.3.21: Heldigital skole fram til påskeferien

Viser til pressemelding lagt ut på Horten kommune sine sider 14.3 klokka 1800. Skolen har i kveld fått bekreftet at Horten videregående skole kjører heldigital undervisning også i uke 12 (fram til påskeferien). Det vil likevel være noen få aktiviteter på skolen i forbindelse med vurderinger og arbeid i verksteder/praksisrom. Elever dette gjelder for, får beskjed av kontaktlærer. Får du ikke spesiell beskjed, så følg timeplanen og delta i undervisning på Teams som du har gjort i uke 10. Arbeidsliv- og hverdagslipstrening (AHT) følger egen plan.

Fredag 12.3 fikk vi bekreftet et nytt smittetilfelle av covid -19 på Horten videregående skole. Den smittede er elev i Vg2. Eleven satt allerede i karantene så denne gangen var det ingen nærkontakter (elever eller ansatte) på skolen som ble oppringt av smittesporere. Totalt 7 elever har nå fått påvist smitte på Horten videregående skole.

12.3.21: Heldigital skole også uke 11

Uke 11 er også heldigital undervisning. Det vil likevel være noen få aktiviteter på skolen i forbindelse med vurderinger og arbeid i verksteder/praksisrom. Elever dette gjelder, får beskjed av kontaktlærer. Får ikke elever spesiell beskjed, så følges timeplanen på Teams som i uke 10.

11.3.21: Nytt bekreftet smittetilfelle

Nytt bekreftet smittetilfelle av covid -19 på Horten videregående skole. Den smittede er elev i Vg1. Rektor har vært i kontakt med smittesporere og alle elever/ansatte som er definert som nærkontakt har fått SMS fra skolen som bistår i smittesporingsarbeidet. Følg instruksjonene i mottatt SMS. Dersom du som ansatt ikke mottar egen SMS er du ikke definert som nærkontakt. Totalt 6 elever har nå fått påvist smitte på Horten videregående skole.

8.3.21: Nytt bekreftet smittetilfelle

Nytt bekreftet smittetilfelle av covid -19 på Horten videregående skole. Den smittede er elev i Vg3. Rektor har vært i kontakt med smittesporere og alle elever/ansatte som er definert som nærkontakt har fått SMS fra skolen som bistår i smittesporingsarbeidet. Følg instruksjonene i mottatt SMS. Dersom du som ansatt ikke mottar egen SMS er du ikke definert som nærkontakt. Totalt 5 elever har nå fått påvist smitte på Horten videregående skole.

6.3.21: Bekreftet 1 nytt smittetilfelle

Skolen har fått bekreftet 1 nytt smittetilfelle av covid-19 blant skolens elever. Totalt 4 elever har nå fått påvist smitte. Elevene som har fått påvist smitte er elever ved Vg1 og Vg2. Smittesporing pågår.

6.3.21: Digital hjemmeundervisning hele uke 10

Fylkeskommunen har i dag gjennomført samtaler med kommunelegene i Horten, Færder og Tønsberg kommuner. Kommunelegene vurderer i samråd med oss at de videregående skolene i disse tre kommunene i hovedsak bør gjennomføre digital opplæring uke 10. Re videregående skole hadde allerede planlagt digital opplæring grunnet driftsmessige utfordringer. I tillegg må Horten, Greveskogen, Færder og Nøtterøy videregående skoler nå planlegge for mer digital opplæring enn forutsatt på rødt nivå. Elever som av ulike årsaker har behov for å møte på skolen, skal fortsatt få tilbud om dette. 


For oss på Horten vgs innebærer det at vi gjennomfører digital opplæring i uke 10. Elevene på AHT vil få tilbud om å være på skolen, det vil også kunne gjelde øvrige elever etter avtale.

6.3.21: Bekreftet 2 nye smittetilfeller blant skolens elever

Skolen fått bekreftet 2 nye smittetilfeller av covid-19 blant skolens elever. Totalt 3 elever har nå fått påvist smitte. Smittesporing pågår.

5.3.21: Digital hjemmeundervisning 8. mars

Vi fortsetter med heldigital hjemmeundervisning mandag 8. mars. 

5.3.21: Påvist smitte hos en elev i Vg1

Fredag 5. mars ble det meldt om et tilfelle av covid-19 på Horten Videregående skole. Den smittede er elev i Vg1. Rektor har vært i beredskapsmøte med Horten kommune og det er satt igang smittesporingsarbeid i henhold til covid-19 forskrift. Beskjed vil bli gitt til alle som er direkte berørt.

5.3.21: Rødt nivå fra 5. mars - 16. mars

Kommunelegen i Horten har fattet vedtak om at Horten Videregående skole skal på rødt nivå. Det kan bety større grad av digital undervisning, men elevene/foresatte vil få informasjonen fra skolen.

4.3.21: Digital hjemmeundervisning 5. mars

På grunnlag av anmodningen fra kommunene i "gamle Vestfold", sender Statsforvalteren i dag en anmodning til Helsedirektoratet om å vedta nasjonal forskrift etter covid-19 forskriften på særlig høyt tiltaksnivå for Tønsberg og Færder. Videre at det fastsettes forskrift etter covid-19 på høyt tiltaksnivå for Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand. Det anbefales at tiltakene trer i kraft fredag 5. mars kl 00.00, med varighet frem til onsdag 17. mars.
 
For oss betyr dette heldigital skole for alle fredag 5.mars. Ny oppdatert informasjon kommer så raskt vi vet mer. Alle elever må idag ta med seg pc, lader og bøker hjem. Skolen er åpen fredag 5.mars for de som ikke fikk med seg nødvendig undervisningsutstyr.

Det har blitt sendt ut sms med info om hjemmeskole fredag 5.3 til elever og foresatte (kun en foresatt pr elev), og info på Teams for både elever og ansatte. Elever og ansatte må følge med på videre oppdateringer på Teams.

Informasjon fra Statsforvalteren