no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kan Fordetect være fremtiden?

Figur: Fordetect. Hentet fra USN

Av:

Tuva Aunan og Marte Bjørnstad     klasse 2STF, 2021-2022

Publisert:

31.01.2022

Oppdatert:

31.01.2022 kl.11:11

Kan vi påvise om en fisk har vært i et vann uten å se den fysisk? Kan vi i fremtiden analysere blodprøver hjemme? To elever fra Horten vgs har vært med på utviklingen av fremtidens måleinstrument.

På Miljø- og teknologilinja har vi et fag som heter Teknologi og forskerlære 2 (ToF2). I vårt hovedprosjekt i faget har vi samarbeidet med Universitetet i Sør-Øst-Norge. Vi vært med på å utvikle en ny teknologi, kalt Fordetect, for å overvåke livet i havet uten menneskelig assistanse. For å overvåke livet i havet i dag brukes metoder som prøvefiske, der menneskelig assistanse er essensielt og metodene er tidkrevende.

Fordetect analyserer vevsprøver i vannet for å identifisere om hvilke arter som lever der. USN har hatt stort fokus på å identifisere gjedde grunnet at gjedden er en fremmed art i mange vann og man ønsker ikke en spredning av arten. 

Fordedect bilde av elev.jpg

Foto: Marte Bjørnstad

Målet vårt har vært å bekrefte USN`s resultat for hvilken av tre molekylærbiologiske standard metodene, LAMP, PCR og NASBA som egner seg best for å identifisere arvematerialet til gjedder med Fordetect teknologien. Dette er tre metoder som brukes til å lage milliarder av eDNA eller eRNA kopier for å kunne gi et synlig resultat eller identitet. Resultatet vårt synliggjør om USN er i stand til å oppfylle kravene i miljødirektoratets eDNAuto prosjekt.

Langtidsplanen for Fordetect er å lage og produsere automatiske instrumenter som kan brukes på flere områder enn livet i havet, for eksempel til å analyse blodprøver hjemme, til jordbruk eller virus.