no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kan planter huske?


Av:

Av: Jørgen Wendt, Eivind Elverum, Maria Lindseth Pettersen og Andreas Brenner Martins

Publisert:

20.02.2020

Oppdatert:

18.08.2020 kl.16:15

Forskeren Pavlov fikk hunder til å forbinde lyden av en liten bjelle med mat. Når bjellen ringte, begynte hunden å produsere spytt i munn for å gjøre seg klar for mat. Kan dette prinsippet også gjelde for planter?

Vårt prosjekt i Teknologi og forskerlære (TOF2) går ut på å benytte klassisk betinging på planter. Ved å benytte oss av metodene Ivan Pavlov utarbeidet, og forsøke å finne ut av om planter kan assosiere en stimuli med en belønning. Det er allerede noen australske forskere som har utført dette eksperimentet, og fått signifikante resultater på at planter kan lære. Vi har reprodusert dette forsøket.

Til å gjennomføre forsøket ble erteplanter dyrket fram, og satt i et mørkt rom. Der ble de trent, ved hjelp av en vifte og et lys. Vifta fungerte som stimuli, og skrudde seg på før lyset, som fungerte som belønning. Deretter lyste lyset en time, og skrudde seg så av. Etter 12 treningsperioder i løpet av 2 dager, ble plantene testet ved at bare vifta skrudd på. Så ble det undersøkt om plantene hadde bøyd seg mot lyset.

Uheldigvis var resultatene ikke som forventet. Plantene viste ingen tegn til at de hadde assosiert vifte med lys. Dette var noe underlig, ettersom de australske forskerne har fått gode resultater. En av feilkildene kan ha vært at vi endret noe på forsøksoppsettet fra den originale. Allikevel har forsøket vært svært lærerikt og interessant, og vi har møtt og overkommet mange utfordringer på vår vei.