no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kulturverter for DKS

Øverst fra venstre: Jonatan Barstad, Henriette Lundberg Herting, Jacob Bøckmann, Henrik Opsahl Jensen, Jonas Arvid Andersen, Ylva Kvalø-Hamann. Foran i midten: Nancy Helen Ødegård og Ylva Storhaug-Paalgard.

Publisert:

07.03.2019

Oppdatert:

18.08.2020 kl.15:40

Våre kulturverter har deltatt med stort engasjement og profesjonalitet i deres arbeid for DKS. Tilbakemeldingene fra kunstnerne har vært særdeles gode.

En takk til årets kulturverter 2018/2019

«Alltid hyggelig å komme til Horten videregående skole og bli møtt av hjelpsomme og engasjerte kulturverter»

Kulturverter

Skolen oppnevner hvert år et antall elever til å være kulturverter. Disse har et spesielt ansvar i forhold til gjennomføringen av DKS-arrangementet. Kulturvertene deltar på kulturvertkurs og skoleres i rollen som kulturverter. Kulturvertene har en viktig rolle. De avlaster kulturkontakten, og har et medansvar for den tekniske og praktiske gjennomføringen av forestillinger og arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken.

Hvordan kulturvertordningen organiseres kan variere fra skole til skole, men felles for alle er at ordningen er verdifull både for elevene, utøverne og skolene. Kulturvertene samarbeid tett med skolenes DKS kulturkontakter.

Eksempler på oppgaver kulturvertene kan være ansvarlige for:

  • Er vertskap for og tar imot utøverne
  • Informasjon til skolen og klassene
  • Pressekontakt, invitere lokalavis, radio og tv
  • Teknisk ansvar,
  • Kontakt med vaktmester og tilrettelegging av forestillingslokalet
  • Sørge for lunsj

«Å være kulturvert byr på mange spennende møter med nye mennesker, opplevelser og minner. Man får møte personer som brenner for det de gjør, og man får et nytt syn på kulturbegrepet og hva det er egentlig. Jeg får se teaterstykker som jeg nok ikke hadde valgt å se frivillig. Jeg har blitt kjent med personer som jeg nok ikke hadde møtt om det ikke var for at vi var kulturverter sammen, det er noe jeg er veldig takknemlig for. Jeg har måtte utfordre meg selv på ting som har vært både litt kjent og totalt ukjent. For meg så har det gjort at jeg har blitt enda mer sikker på meg selv og interessert i kultur av ulike slag.»

Følg DKS program https://www.dksvestfold.no/produksjoner