no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Lånekassen

Søknadsfrister: 15. nov for høstsemester, 15. mars for vårsemesteret.

Publisert:

06.07.2020

Oppdatert:

09.02.2023 kl.11:02

Husk å søke om utstyrstipend fra Lånekassen når du har takket ja til skoleplassen din. Alle elever med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend fra Lånekassen.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må selvsøke om stipendet. Utstyrsstipend skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr til skolemateriell, som for eksempel leie av PC eller utstyr til idrettsturen.

Informasjon og søknadsskjema her (Lenke fjernet)