no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Markering av 9. april

Anna Øverlien Eskelund, elev på Vg3 idrett, holdt en engasjert tale der hun understreket betydningen av å slå ring om de verdier vi ønsker å bygge samfunnet vårt på. Foto: Jon Gunnar Eide Brekka

Publisert:

03.04.2023

Oppdatert:

03.04.2023 kl.11:09

Markering av 9. april - viktig å slå ring om de verdier vi ønsker å bygge samfunnet vårt på

For tredje gang deltok elever ved Horten VGS på den årlige markeringen av 9. april. Arrangementet, som var flyttet fram til 31. mars grunnet påsken, var en del av en temadag i historie for samtlige Vg3-klasser.

Ved statuen av Leif Welding holdt Anna Øverlien Eskelund fra 3IDA en engasjert tale. Hun ga en levende skildring av det dramatiske møtet mellom Pol 3 og tyske krigsskip i Ytre Oslofjord natten til 9. april. Hun trakk også linjer til vår egen tid og understreket betydningen av å slå ring om de verdier vi ønsker å bygge samfunnet vårt på. 

Før markeringen ved Welding-statuen hadde elevene lyttet til foredrag i Sølvkrona. Der spilte også Marinemusikken. Klassene hadde dessuten et undervisningsopplegg der historiedebatten om jødenes skjebne under krigen sto sentralt. Dagen ble avsluttet med visning av filmen "Den største forbrytelsen" i Horten kino.

Temadagen er et samarbeid mellom Horten vgs, Horten forsvarsforening, Sjøheimvernet og Marinemusikken. Skolen ønsker å bidra til å holde i hevd 9. april-markeringen. Den må fortsette å være en levende påminnelse om hvor viktig kampen for frihet var og er. At statuen av Welding næmest står på tomta vår, gjør det ekstra naturlig at vi stiller opp.

Tekst: Tommy Moum