no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Miljø- og teknologilinje ved Horten videregående skole

Undersøkelser i felt. Foto: Lars Kristian Asbjørnsen

Av:

Lars Kristian Asbjørnsen

Publisert:

20.02.2020

Oppdatert:

18.08.2020 kl.16:16

På Horten videregående skole kommer et velkjent studietilbud i ny innpakning. Teknologi og forskerlinja kommer fra skoleåret 20/21 under navnet Miljø- og teknologilinje.

Nytt ved dette utdanningstilbudet på studiespesialisering er at elevene får større frihet til å velge programfag i Vg2 og at det praktisk rettede realfaget Teknologi og forskerlære undervises allerede i første klasse. Vi ser at mange elever har ønske om ulike valgmuligheter i vg2 og vg3 og derfor gir vi dem den muligheten i dette tilbudet. Blant annet er faget Informasjonsteknologi, med programmering, en mulighet. En annen endring ved linja er miljøfokuset. Miljø har alltid vært viktig, men miljøutfordringene er mer relevant nå enn noen gang.

«Vi har et nytt skolebygg, et miljøbygg, med mange teknologiske løsninger. Det må vi benytte i opplæringen på skolen vår. Fra kommende skoleår innføres Kunnskapsløftet 2020 med fornyelse av fagene i grunnskole og videregående skole.  I fagfornyelse settes det større fokus på bærekraftig utvikling, miljø og teknologi, og derfor er jeg stolt av at vi allerede til høsten kan ønske nye elever velkommen til et forskertilbud med innhold helt i tråd med dette!» sier avdelingsleder for realfag Lise Olsen.

Elevene skal få prøve seg på større og mindre prosjekter, miljøprosjekter hvor teknologien kommer til nytte eller teknologiprosjekter med miljøretning. Mulighetene er mange i en by som Horten, med sine innovative bedrifter og gode forskningsmiljø.

Dette er en linje som passer engasjerte og nysgjerrige elever som er glade i realfag. 

Elevbygd satellitt, CANSAT, med fallskjerm.