no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nettlærer som tyskvikar

Elevene kobler seg på i det digitale klasserommet og kan delta i undervisningen med hodetelefoner, webcam og samskriving på målspråket. Foto: Bjørnar Ås

Publisert:

30.01.2019

Oppdatert:

18.08.2020 kl.14:58

Vikarutfordringer løses ofte internt på en skole, men noen ganger kan man trenge andre løsninger. Tysklærer Tor Kristian Brænde er nettlærer og har påtatt seg et tidsbegrenset vikaroppdrag for Horten vgs.

En tyskklasse på Horten vgs har hatt et vikarbehov de siste to ukene, og dette løste Nettskolen Vestfold med sin nettlærer i Tysk 3, Tor Kristian Brænde. 

- I tysklærerens fravær trådte nettskolen til med vikar. Med god hjelp fra IT-avdelingen fikk alle elevene koblet seg på det digitale klasserommet og deltatt i live-undervisningen. Vikar Tor Brænde kunne dermed lede undervisningen fra Oslo. Dette inkluderte blant annet en hel fagdag med tysk, sier avdelingsleder Svein Ivar Berg Sandåker ved Horten vgs. 

Nettskolen kan tilrettelegge for vikarløsninger over nett der ingen annen løsning finnes. 

Du kan lese mer om programfag som nettfag her.