no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nettskolesamarbeid i matematikk

Nettundervisningen foregår i digitale klasserom i sanntid hvor nettlærer og nettelever kommuniserer og jobber sammen i faget. I forkant av undervisningen jobber elevene med e-læring slik at undervisingen er nivåtilpasset elevenes besvarelser og mestringsnivå. Foto: Nettskolen Vestfold

Publisert:

03.02.2019

Oppdatert:

18.08.2020 kl.15:01

Nettskolen Vestfold og Nettskolen Telemark har sammen med Nettskolen Nordland blitt tildelt driften av DVM-1T for de neste tre årene. Dette har stor betydning for å fortsette arbeidet med å bygge fagmiljøet rundt matematikkundervisning på nett.

Nettskolen Vestfold og Nettskolen Telemark fikk sammen med Nettskolen Nordand tilslag på sine søknader om å drifte Den virtuelle matematikkskolen (DVM-1T) som siden 2012 har vært driftet av Utdanningsdirektoratet. Nettskolene vil nå ta over videre drift slik at elever i grunnskolen kan ta DVM 1T og dermed forsere dette matematikkfaget. Dette skaper fleksibilitet og læringslyst i elevgruppen som søker. DVM er et nivåtilpasset opplæringstilbud for elever på ungdomstrinnet og har vært et vellykket prosjekt med gode resultater.

Nettlærerne leverer sin undervisning med høy teknisk kvalitet, og kan gi nivåtilpasset matematikkundervisning.

Utdanningsdirektoratet skriver i sin uttalelse fra 1. februar 2019 følgende: 

«Vi mener at miljøene knyttet til Nettskolen Nordland og Nettskolen Vestfold/Telemark er de som har de beste forutsetningene for å drive DVM-1T videre. Nettskolen Nordland og Nettskolen Vestfold/Telemark har drevet med nettbasert undervisning i mange år og kjenner DVM-prosjektet godt. Disse nettskolene har allerede dyktige team med nettlærere på plass og vil trenge lite opplæring. De har også etablerte nettskole-administrasjoner som kan håndtere førstelinjeopplæring og førstelinjesupport. Vi mener derfor at den beste løsningen for en videreføring av DVM-1T, er å gi oppdraget til Vestfold/Telemark og Nordland.

Vi ønsker to tilbydere av tre grunner. Vi ønsker for det første for å spre risikoen i forbindelse med overføring av drift fra Utdanningsdirektoratet og ut til fylkeskommunene. For det andre tenker vi at to tilbydere vil løse oppdraget på ulike måter og at man kan lære av hverandres erfaringer. Til slutt ser vi det som en fordel at kompetanse i nettbasert undervisning styrkes i flere deler av landet.»

Nettelevene jobber og deltar i faglige diskusjoner i de digitale klasserommene. 

Dette har stor betydning for Nettskolen Vestfold å kunne være med videre for å bygge kompetanse, både pedagogisk og driftsmessig.

- Det at vi på nytt fikk oppdraget med DVM-1T er en tillitserklæring og en fantastisk attest for alle som har vært involvert i arbeidet frem til nå. Det er viktig for Vestfold og Telemark fylkeskommuner å beholde spisskompetanse og faglig dyktig personell for å også utivkle kvaliteten i ordinær videregående opplæring der digitale læringsressurser og virtuell undervisning vil få en stadig mer sentral plass, sier rektor ved Horten vgs Liv Marit Hansen i fobindelse med tildelingen.