no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Norsk Lektorlag i streik


Publisert:

08.06.2021

Oppdatert:

08.06.2021 kl.09:19

20 medlemmer fra Norsk Lektorlag ved Horten vgs tas fra 8.6.21 ut i streik. Der lærer er i streik, blir det ikke gjennomført undervisning.

Alle andre økter går som planlagt. Det kan godt hende at kontaktlæreren til en elevgruppe er tatt ut i strek, og da er det ekstra viktig at alle følger med på informasjonen som ligger ute på Teams eller på hjemmeside. Ansatte som er i streik, vil ikke svare på mail/Teams/SMS/telefon.

Praktiske opplysninger:

  • Elevene må ikke oppholde seg på skolen mer enn høyst nødvendig. Bor du i nærheten, så kan du gå hjem i fritimer. 
  • Når elevene er på skolen, skal de i all hovedsak oppholde seg i de klasserommene som følger timeplanen, i fellesområdet eller ute i samsvar med gjeldende smittevernsegler. 
  • Elevtjenesten vil være betjent