no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nye tiltak for smittevern

Foto: LINK arkitektur / Hundven-Clements Photography

Publisert:

22.09.2020

Oppdatert:

22.09.2020 kl.07:47

Nye tiltak gjeldende fra 22. september 2020

Vi har nå lagt bak oss 1 måned av skoleår 20/21. Vi var veldig glade for at alle skolens elever fikk lov å komme tilbake på skolen når skoleåret begynte 17.august. Horten videregående skole og resten av skole-Norge forholder seg til en trafikklysmodell. Denne trafikklysmodellen skal gjøre det mulig skolen og fylkeskommunen å etablere planer for rask tilpasning dersom det oppstår endringer i smittesituasjonen. Det er nasjonale myndigheter som fastsetter hvilket smittenivå vi er på til enhver tid. Vi har nå vært på gult nivå siden mai.

Gult nivå betyr blant annet at elevene må holde avstand i skolens fellesområder (minst en meter). På Horten videregående skole har vi dette skoleåret 1100 elever. Dette skaper utfordringer i forhold til samtidighet i skolens fellesområder. Av denne grunn har vi måtte innføre Vg1, Vg2 og Vg3 uker. Da er det kun anledning for det aktuelle trinnet å oppholde seg i skolens fellesområder i pauser og midttimer. Alle andre må da være ute eller på tilvist rom i skolebygget. Elever som har lov til å være i fellesområdet må ha med seg Elevbevis slik at de på en enkel måte kan legitimere seg dersom det skulle være behov for det.

Skolen har innført en rekke tiltak for å hensyn ta smittevern i skolestarten. Dessverre er vår erfaring at det er for mange elever som ikke overholder nødvendig avstand eller oppholder seg på skolens fellesområder uten gyldig tillatelse (smittevern). Av denne grunn starter skolen med en prøveordning hvor de har leid inn ordensvakter fra Securitas PSS. Ordensvaktene skal sørge for at elever og ansatte ivartar skolens smittevern regler på beste måte, og at alle får en trygg og god skolehverdag. 

Klikk her for å se presentasjonen som ble vist til alle skolens elever 21.9 klokka 1305.

Vennlig hilsen

Gisle Birkeland
Rektor