no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Sjalusi med voldelig etterspill

Straffeutmålingen diskuteres av rettslæreelevene. Foto: Birgitte Skjørshammer Wang

Publisert:

01.03.2019

Oppdatert:

18.08.2020 kl.15:32

I rettslære 1B-gruppa har elevene hatt rollespill om en straffesak. Elevene fikk ulike roller, og fire av jentene skulle dekke saken som journalister. De har skrevet en artikkel om saken som du kan lese her.

Skrevet av journalistene Eline, Betine, Mathea og Sofie

- Mann (18) anmeldte mann (20) til politiet for vold mot ham.

Natt til 14.april 2016 var en stor gruppe ungdommer samlet utenfor en nattåpen cafe i Dronningens gate, deriblant den tiltalte. Den fornærmede med sine kamerater ankom stedet ca.00.30. Deretter oppstod det bråk, og det er klart at tiltalte slo den fornærmede i ansiktet opptil flere ganger.

Vi er på plass i Lillevik tingrett 13.55 for å følge rettsforhandlingen. Aktor Bunstad Melau, samt forsvarsadvokat Johansen, er klare for å føre saken på vegne av staten og tiltalte.

Klokken 14.00 entrer dommer Winge rettsalen sammen med sine to meddommere, Haugen og Wessel. Det hele starter med Winges opplesning av tiltalen, etterfulgt av at den tiltalte ikke erkjenner seg skyldig. Aktor Brunstad Melau gir sitt innledningsforedrag og stiller deretter tiltalte spørsmål. Forsvarsadvokat Johansen protesterer. Han mener at den tiltalte ikke hadde avlagt ed, men Winge avviser og lar aktor fortsette. Deretter får forsvarsadvokat Johansen mulighet til å stille den tiltalte spørsmål, men aktor protesterer fort. Det kommer frem at tiltalte er diagnostisert med personlighetsforstyrrelser, i form av ADHD. Forsvarer Johansen mener den fornærmede og hans vennegjeng burde kjenne til dette. Denne protesten blir også avvist av dommeren. Klokken 14.20 kommer den fornærmede til vitneboksen for å fortelle sin side av hendelsen. Han fikk høre tidligere på kvelden den 14.april at hans yngre bror skulle bli banket opp av tiltalte, fordi lillebroren skal ha flørtet med tiltaltes tidligere kjæreste. Han konfronterte tiltalte med ryktet, da de møttes i Dronningens gate. Tiltalte svarte med å slå han to ganger i ansiktet med knyttet neve. Konsekvensene av dette ble en natt tilbrakt på sykehus, blåmerker over hele kroppen og mye neseblod. Fornærmede forteller altså at hendelsen ble en fysisk påkjenning for han, men at han ikke fikk alvorlige skader. Etter at aktor Brunstad Melau har stilt noen spørsmål, så velger dommer Winge å spørre litt grundigere rundt skadene.

klokken 14.31 kaller dommer Winge inn et nytt vitne. Forsvarer Johansen får først mulighet til å stille spørsmål, deretter aktor Brunstad Melau. Forsvarer sier seg uenig i aktors påstander under utspørringen, og det blir høylytt diskusjon i salen. Dommer Winge må roe retten.

Klokken 14.40 – 14.52 er det tre andre vitner som forteller om sin opplevelse av saken, og de blir stilt spørsmål av både aktor og forsvarer. De tre vitnene er den fornærmedes yngre bror, den tiltaltes tidligere kjæreste og en venn av den fornærmede.Klokken 14.53 trekker dommer Winge og hans meddommere Haugen og Wessel seg tilbake for å vurdere skyldspørsmålet og straffeutmålingen.  Da dommerne entrer retten igjen, leser dommer Winge opp den endelige dommen. «Den tiltalte dømmes til å betale kr 30 000 i oppreisningserstatning for skadene som er påført fornærmede, og 120 dagers fengsel der 70 dager gjøres ubetinget.» Forsvarer Johansen og tiltalte anket dommen på stedet.