no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolen åpner mer


Publisert:

08.05.2020

Oppdatert:

19.06.2020 kl.16:29

Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til skolen fra uke 20

OPPDATERT TIRSDAG 12. MAI KL. 11

Gradvis åpning fra uke 20

Mandag 11. mai og tirsdag 12. mai følger undervisningen timeplanen slik det har vært frem til nå. Fra og med onsdag 13. mai åpner skolen for flere elevgrupper, og i ukene frem til skoleslutt skal alle elever ha noe undervisning på skolen hver uke. Det vil fremdeles bli en kombinasjon av undervisning hjemme og på skolen. I tillegg er vi opptatt av at elevene skal få treffe vennene og lærerne sine igjen, og få en opplevelse av litt vanlig hverdag etter en vår som har vært alt annet enn vanlig.

Egne planer for disse ukene vil bli lagt ut for elever og ansatte i "Skolen vår", som er skolens interne informasjonskanal i Teams. Klassens kontaktlærer vil ha oversikt over hva som gjelder for hver enkelt klasse.

Det skal være trygt og godt å komme på skolen!

En forutsetning for å kunne åpne skolen er at vi kan sikre et godt og trygt miljø for både elever og ansatte gjennom å oppfylle de pålagte kravene til smittevern. 

For elever som er bekymret, har spørsmål eller av ulike årsaker trenger litt ekstra oppfølging, så er skolens Elevtjeneste og rådgivere på plass.

Kombinasjon av digital opplæring på Teams og på skolen

Kravene i veilederen begrenser hvor mange personer som kan være på skolen samtidig. Derfor vil mye av undervisningen være i Teams også i disse ukene. Men, det vil bli noe undervisning på skolen. Blant annet vil arbeid med praktiske fag bli prioritert, og for å kunne sikre et forsvarlig vurderingsgrunnlag vil det også bli gjennomført noen nødvendige vurderinger på skolen.

Mot slutten av skoleåret håper vi å kunne samle avgangselevene til klassevise avslutninger. Mer informasjon om avslutningen av skoleåret vil komme.

Godt smittevern er avgjørende

Skolens rutiner er basert på Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

De tre viktigste prinsippene i smittevernet er som følger:

(1) Syke personer skal ikke være på skolen

(2) God hygiene

(3) Redusert kontakt mellom personer

Skolen er gjort klar for at elevene skal kunne komme og få undervisning i trygge rammer. Det er blant annet satt opp skilt og merking på gulvet, vaskemiddel og papir er tilgjengelig i alle rom, og det er satt ut flere desinfeksjonsautomater. Det er utarbeidet en forsterket renholdsplan som oppdateres jevnlig.

Før elevene kommer på skolen skal alle gjennomføre obligatorisk opplæring i smittevern. Opplæringen foregår digitalt og det er kontaktlærer som er ansvarlig for gjennomføringen for sin klasse.

Spesielle hensyn

Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid begrenset, og som et føre-var-prinsipp for å minske smitterisiko kan det derfor være enkelte ungdom som vil rådes til å unngå oppmøte på skolen. Mer informasjon og oversikt over hvilke grupper dette gjelder finnes på direktoratets nettsider: Ungdom med kroniske sykdommer

Vi anbefaler å ta kontakt med fastlege dersom man er i tvil om ungdommen kan møte på skolen eller ikke av helsemessige årsaker.

Annen viktig informasjon

  • Det anbefales å unngå bruk av kollektivtransport, hvis mulig. Elever som må ta buss må følgene reglene som gjelder. Les mer om dette her: Retningslinjer for skoleskyss og smittevern
  • Skolens kantine er fortsatt stengt, og alle må derfor ta med mat og drikke selv. Det er heller ikke anledning til å fylle vann fra drikkestasjonene
  • Husk å ta med lærebøker, PC, lader og ørepropper/headset. Det vil ikke være mulig å låne eller dele denne typen utstyr

Velkommen tilbake!

 

 

SKREVET FREDAG 8. MAI KL. 16

Mandag 11. mai og tirsdag 12. mai følger undervisningen timeplanen slik det har vært gjort frem til nå.

Fra og med onsdag 13. mai åpner skolen for flere elevgrupper, og alle elever skal som et minimum ha vært innom skolen hver uke i kommende uker, i tråd med forventningene fra myndighetene. Utgangspunktet for disse siste ukene er fremdeles undervisning i Teams.

For å gjøre det mulig å ivareta kravene til smitteforebyggende arbeid skal alle elever gjennomføre en obligatorisk opplæring i smittevern, før elevene kommer på skolen.

Kollektivtransport og rutetider blir som før 12. mars, men med reduserte antall plasser på bussene. Av smittevernhensyn oppfordres det til å benytte alternative måter å komme til skolen på, altså unngå offentlig transport om mulig.

Mer informasjon kommer til elever. Det er en omfattende logistikk som skal på plass, og det arbeides med å gjøre klart mer detaljerte planer. Elever får mer informasjon innen kl. 11.00 tirsdag 12. mai bl.a. i vår felles informasjonskanal "Skolen vår".