no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolen stenger

Viktig melding til elever og foresatte

Vestfold og Telemark fylkeskommuner vil iverksette alternativer for opplæring på andre arenaer enn skole for å redusere mulighet for smitte.

I praksis betyr det at elevene er hjemme fra mandag 16. mars, og at læringsaktiviteten i hovedsak gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy. Tiltaket har foreløpig en varighet frem til påske.
Fredag 13. mars benyttes til å forberede tiltaket gjennom planlegging og kompetanseheving. Elevene gis fri fra opplæring denne dagen
Vi vil legge til rette for at opplæringen skal bli så god som situasjonen tillater. Skolene vil løpende få avklaringer om diverse praktiske utfordringer
For enkelte utsatte elevgrupper med behov for særskilt oppfølging, gjøres særskilte/individuelle vurderinger.

Informasjon
• Alle ansatte informeres umiddelbart.
• Alle elever informeres umiddelbart.
• Informasjon til foresatte gis på fylkeskommunens WEB-sider og i de kanaler den enkelte skoler har for vane å benytte. Denne informasjonen publiseres umiddelbart.

Opplæring av elever i bruk av verktøyet
Resten av skoledagen torsdag 12. mars benyttes til å sikre at elevenes datautstyr fungerer, og at de får koblet seg på TEAMS eller andre relevante verktøy.

Elevtransport
Elevene reiser hjem til vanlig tid torsdag 12. mars.

Fraværsføring
Ansvarlig lærer fører fravær på vanlig måte etter elevers deltakelse på digitale plattformer. Ingen elever gis fravær fredag 13. mars.

Publisert:

12.03.2020

Oppdatert:

10.08.2020 kl.19:08