no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Smitteverntiltak på Horten vgs

Foto: Foto: LINK arkitektur / Hundven-Clements Photography

Publisert:

22.10.2020

Oppdatert:

22.10.2020 kl.09:25

På Horten videregående skole har vi iverksatt mange smitteverntiltak. Ikke alle følges slik vi kan ønske, så vi ønsker gjerne at man snakker om dette i hjemmene også.

Skolens mål er å følge de tiltak vi er pliktige til å gjennomføre for å forhindre smitte og derved holde skolen åpen for alle elevgrupper. Et tiltak er at vi i pauser har delt inn elevene i tre grupper, Vg1, Vg2 og Vg3, hvor hvert trinn har sin uke i fellesområdene i alle pauser. Alle kan uansett handle i kantina. Inneværende uke er det f.eks. Vg2 som kan være i kantina. Gitt et smitteutbrudd forhindrer vi derved at alle elever må i karantene.  De klassene som ikke har sin uke i fellesområdene, har tilgang til et dedikert klasserom i pausene.