no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Trusler i sosiale medier

Oppdatert informasjon søndag 26. januar kl. 20.30

Søndag 26. januar kl. 20.30

Skoler, firmaer og enkeltpersoner over hele landet mottok forrige uke trusler via ulike nettsteder. Politiet anbefaler alle skoler å opprettholde normal drift og aktivitet. For de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune betyr det at opplæringen fortsatt vil gå som normalt. Selv om truslene ikke er vurdert som reelle, forstår vi at dette er ubehagelig for foresatte og elever.
Skolene har beredskap for å håndtere elevers reaksjoner på situasjonen. Vi trenger hjelp fra foresatte til å forklare elevene det store bildet, og å bidra til en så normal situasjon som mulig. Dersom enkelte elever har sterke følelsesmessige reaksjoner på truslene, er det viktig at skolen kontaktes. Alle skolene har beredskapsplaner med rutiner for kommunikasjon ved forskjellige hendelser.
Siden denne situasjonen ikke er vurdert som reell av politiet, har vi forsøkt å informere om situasjonen uten å skape frykt. Ved reelle trusler eller hendelser vil elever og foresatte varsles direkte. Elever og foresatte som har spørsmål rundt den enkelte skoles varslingsrutiner, kan kontakte rektor.

Gisle Birkeland
rektor (tlf. 94881316)

Torsdag 23. januar kl. 22.18

Skoler, firmaer og enkeltpersoner over hele landet har mottatt trusler via ulike nettsteder i løpet av de siste dagene. Horten vgs. mottok trussel via sin instagramkonto onsdag 22.1 og ny trussel torsdag kveld klokka 20.57. Truslene er oversendt politiet og politiet har vurdert truslene, og anbefaler alle å opprettholde normal drift og aktivitet fredag 24.1.2020. For de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune betyr det at opplæringen vil gå som normalt.

Selv om truslene ikke er vurdert som reelle, forstår vi at dette er ubehagelig for foresatte og elever. Skolene har beredskap for å håndtere elevers reaksjoner på situasjonen.

Politiet vil prioritere å være synlige ved aktuelle steder, og fortsetter sin etterforskning i samarbeid med KRIPOS og PST. De orienterer om at etterforskningen er krevende, siden meldingene er sendt via dataservere i utlandet. Politiets vurdering er at hensikten med truslene er å skape frykt.

På hjemmesidene til Redd barna, Barneombudet og Utdanningsdirektoratet finnes gode råd når det gjelder å snakke med ungdom om truende atferd på nett. Elever og foresatte som har spørsmål, kan kontakte den enkelte skole.

Gisle Birkeland
Rektor (tlf. 94881316)

Skrevet torsdag 23. januar kl. 21.48
Ingen oppdatering foreløpig.

Skrevet torsdag 23. januar kl. 17.28
Oppdatering av eksisterende informasjon fra Vestfold og Telemarks sektor for Opplæring og folkehelse legges ut senere i kveld. Informasjonen ligger her; https://www.vtfk.no/

Vi oppdaterer denne artikkelen du leser nå i 21-tiden i kveld. 

Skrevet onsdag 22. januar kl. 22.57
Skoler, firmaer og enkeltpersoner har mottatt trusler via ulike nettsteder i løpet av de siste dagene. Horten videregående skole mottok trussel på skolens instagramkonto onsdag kveld og har videresendt denne til politiet.  Politiet har vurdert truslene, og anbefaler alle å opprettholde normal undervisning. Politiet fortsetter sin etterforskning i samarbeid med KRIPOS og PST. Politiet vil besøke skolen jevnlig for å trygge oss. Det betyr at det er trygt for ansatte og elever å være på skolen. Er det endringer på dette får vi umiddelbar beskjed fra politiet.

Publisert:

22.01.2020

Oppdatert:

18.08.2020 kl.16:06