no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Universitetsmatematikk for elever fra videregående

Faglærer Rafiq Belqaid er godt fornøyd med innsatsen til elevene Øyvind, Håvard og Silje. Foto: Mette Ingels

Publisert:

06.06.2019

Oppdatert:

18.08.2020 kl.15:46

Takket være godt samarbeid med USN har elever ved Horten tjuvstartet på sin tilværelse som studenter i matematikk da de har forsert i flere år.

Elevene Øyvind Masdal Bjærum, Håvard Kjellsen Bjerke og Silje Julsen Hollung fra teknologi og forskerlinjen ved Horten videregående skole har i løpet av det siste året gjennomført og bestått matematikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).  Lærer Rafiq Belqaid er meget godt fornøyd med elevenes innsats. Disse elevene startet alle med å ta matematikk for videregående mens de gikk på ungdomsskolen. Videre har elevene gjennom alle tre årene på videregående vært et år foran normal progresjon. Takket være godt samarbeid med USN har elevene tjuvstartet på sin tilværelse som studenter. At de får denne muligheten medfører at elevene både får mer matematikk å bryne seg på, får opprettholdt sine matematikkferdigheter og har fått unnagjort et fag de uansett måtte tatt ved en seinere anledning.