no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Utviklingssamtaler for foresatte til elever i Vg1 og Vg2


Publisert:

07.11.2022

Oppdatert:

07.11.2022 kl.09:42

Skolen ønsker å legge til rette for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Vi inviterer derfor foresatte til samtale med kontaktlærer om elevens faglige og sosiale utvikling.

Samtalene avholdes i uke 46 og 47, og varer i 20 minutter. Foresatte skal motta en melding, der de får mulighet til å velge ønsket tidspunkt. Noen vil også få mulighet til å melde seg til samtale via papirskjema.

I samtalen vil kontaktlærer gi informasjon om elevens faglige utvikling, fravær og klassens læringsmiljø. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foresatte skal samarbeide om elevens videre læring og utvikling. Eleven oppfordres til å være med i samtalen.

Spørsmål kan rettes til respektive kontaktlærere.