no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Visma InSchool i videregående skole

Skoleelev foran PC
Foto: jacoblund / iStock / Getty Images Plus

Av:

Terje Svensson, prosjektleder for lokalt innføringsprosjekt VIS

Publisert:

12.08.2021

Oppdatert:

16.08.2021 kl.13:53

Seksjon for opplæring og folkehelse i VTFK skriver følgende på sine nettsider: Fra skolestart høsten 2021 innfører Vestfold og Telemark fylkeskommune det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) for ansatte og elever ved fylkets videregående skoler.

Hva skal VIS brukes til?

I VIS har du som elev tilgang til blant annet:

 • din timeplan
 • informasjon om din klassetilhørighet
 • kontakt- og faglærere
 • anmerkninger
 • vurderinger
 • eksamensoppmeldinger
 • standpunkt- og eksamenskarakterer

Du kan også registrere eller søke om:

 • fravær
 • fratrekk av fravær
 • fritak for opplæring og vurdering med karakter i sidemål
 • fritak for opplæring og vurdering med karakter i kroppsøving
 • tilrettelegging ved eksamen og prøver
 • godkjenning av tidligere beståtte fag
 • få tilsendt forespørsel om ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS-eksamen)
 • OBS: søknader må registreres sammen med rådgiver

Tilgang for foresatte/pårørende (kommer)

Målet med VIS er å legge tilrette for kommunikasjon mellom skole og hjem. Foresattetilgang er ikke på plass til skolestart høsten 2021. Visma som leverandør utvikler ny funksjonalitet som gjør at personvernopplysninger ivaretas i henhold til gjeldende lover og regler. Fylkeskommunen avventer derfor tilbud om foresattepålogging i VIS inntil løsningen er på plass. Mer informasjon kommer.

Som foresatt/pårørende for elever under 18 år vil du - når løsningen er på plass - få tilgang til:

 • egne kontaktopplysninger
 • timeplan
 • historikk (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
 • læreplan

Bedre arbeidshverdag

Målet med VIS er å legge til rette for å møte den videregående skolens framtidige behov ved å:

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
 • digitalisere framtidens skoleadministrasjon og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
 • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter
 • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

Informasjon om pålogging 

Som elev i Vestfold og Telemark fylkeskommune logger du inn på VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord). Innen skolestart mottar du en SMS hvor du får informasjon om å aktivere din Feide-konto. Som elev får du også tilgang til å bruke egen VIS-app. Appen er tilgjengelig i App Store (iPhone) eller Google Play (Android).

Logg inn i VIS


Problemer med pålogging?
Ta kontakt med skolens IT servicedesk

 

Fakta om VIS

 • Alle fylkeskommuners videregående skoler i landet skal bruke VIS
 • I Vestfold og Telemark bruker 13450 elever og om lag 1240 lærere og 350 ledere og administrative medarbeidere systemet
 • Visma er leverandør og utvikler
 • VIS har integrasjoner til flere av fylkeskommunens øvrige systemer, som for eksempel lønns- og regnskapssystem