no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Eksamen på Horten vgs

Horten videregående skole har ansvar for å gjennomføre alle eleveksamener ved skolen. Privatister skal henvende seg til Eksamenskontoret Vestfold.

Kontaktinformasjon

Eksamensansvarlig og kontaktperson på Horten videregående skole er Liv-Toril Kvaløyseter.

Eksamensadministrasjon Vestfold fylke
eksamen@vestfoldfylke.no
Telefon 33 34 42 05 (tirsdag kl 09:00-11:00 og torsdag kl 12:00-14:00)

Læreplanverket

Alle fag har en fagkode, navn og læreplan. Hvert fag har en eksamensordning og vurdering. Utdanningsdirektoratet (UDIR) har gitt oss læreplanverket.

Søk fag

Eksamensdatoer våren 2024

Med forbehold om endringer av datoer.
Trekk skriftlig eksamen kunngjøres 15. mai kl. 09:00. Trekket vises i timeplanen til Visma InSchool.

Skriftlige sentralgitte fag våren 2024.

Lokalgitte eksamener utarbeidet av fylket. Treningslære 1 som er aktuelt for Horten vgs.

Praktisk, muntlig og muntlig-praktisk eksamen. Eleven vil se trekket i sin timeplan Visma InSchool. 12. juni, 13. juni, 14. juni, 18. juni og 19. juni alle elever. 19. juni - vg1 og vg2 yrkesfaglig utdanning. Trekket kunngjøres 48 timer før eksamensdagen. Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag før eksamensdagen, og elevene starter dagen med med tema/problemstilling.

Praktiske tverrfaglige eksamener uke 22, 23 og 24. 21. mai til 14. juni. 
 

Informasjon eleveksamen

Elevene må følge med og får oppdatert informasjon på Teams og Visma InSchool.
Generell informasjon om eleveksamen Vestfold og UDIR.

Informasjon privatisteksamen

Privatistene får oppdatert informasjon fra Privatistadministrasjon i fylket og Privatistportalen. I tillegg kan de finne generell informasjon om privatisteksamen Vestfold og UDIR.

Retningslinjer

Retningslinjer for lokalgitt eksamen. Inneholder informasjon om sensur, skriftlig eksamen, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, praktisk eksamen, klage, særskilt tilrettelegging og frister.

Les dokument retningslinjer

Eksamensreglement

Reglementet gjelder for elever og privatister Vestfold og Telemark. Inneholder informasjon om før eksamen, gjennomføring av eksamen, brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk, eksamensresultater og klagerett.

Les dokument eksamensreglement

Studiedag

Når elever tar fag som privatist, eller som skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen, får maksimum én studiedag for hver eksamensperiode. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg.

Studiedag innvilges etter søknad/avtale med skolen eller kontaktlærer.

Syk eksamensdag

Elevene har ansvar for å skaffe dokumentasjon dersom de blir syke til eksamen. Dokumentasjonen skal leveres til eksamensansvarlig Liv Toril Kvaløyseter innen en uke etter eksamensdagen. Manglende dokumentasjon medfører at fraværet blir registrert som ikke møtt. Eleven blir privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort.

Privatister må levere dokumentasjon til Privatistadministrasjon i Vestfold.

Innlogging eksamen

Link til innlogging

På innlogggingssiden kan du logge deg inn for eksamen, laste ned forberedelsesmateriell og se dine eksamensbesvarelser.

Klage på eksamenskarakter

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren. Henvendelse eller klage sendes til eksamensansvarlig: livtoril.kvaloyseter@vtfk.no
 
Skriftlig eksamen
Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned.
Elever som har tatt eleveksamen kan lese informasjon i Teams om hvordan de klager. Privatister kan klage i privatistportalen.
 
 
Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk
Du kan bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet.  Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen. 

Publisert: 08.07.2020 Oppdatert: 18.03.2024 kl.12:36