no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tilpasset opplæring

Enkelte elever kan ha behov for å få tilpasset opplæring

Mer informasjon finner du her: Prosedyren for tilrettelegging for opplæring

For at du som elev kan få slik tilrettelegging, må det foreligge et begrunnet behov i form av legeattest eller lignende.

Mener du at du har behov for en eller annen form for tilrettelegging kan du: 

  • ta det opp med aktuell faglærer
  • ta det opp med kontaktlærer
  • kontakte rådgiver

Tilbud om grunnleggende norskopplæring

Horten videregående skole gir tilbud om grunnleggende norskopplæring (GNO-tilbud) til elever som går i ordinær opplæring og som har kort botid i Norge. Tilbudet er behovsprøvd og periodebasert.

Har du eller tror du at du har lese- og skrivevansker?

Horten videregående skole legger til rette for deg som har lese- og skrivevansker. Vi har et system for kartlegging, tiltak og oppfølging når det gjelder lese- og skrivevansker hos elevene.

Strever du med å lese og /eller å skrive?
Snakk med kontaktlæreren din eller rådgiver. På skolen kan vi utføre en kartleggingstest som kan gi en indikasjon på om du har lese- og/eller skrivevansker. I så tilfelle vil du bli henvist til videre utredning hos PPT.

Hjelpemidler og rettigheter i skolehverdagen
Elever med lese- og skrivevansker har rett til ulike hjelpemidler som for eksempel digitale læremidler, rettskrivingsprogram, lydbøker og andre tilrettelagte hjelpemidler. Ta kontakt med din kontaktlærer eller rådgiver som gir deg veiledning i hvilken hjelp vi kan gi deg. 

Hjelpemidler og rettigheter ved prøver og til eksamen
Har du behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver, må du søke om dette. Ta kontakt med din rådgiver så hjelper vi deg med å søke om tilretteleggingen. 

Vil du vite mer om vår tilrettelegging og dine rettigheter? Ta kontakt med din rådgiver eller leder av elevtjenesten Mette Ingels.

Mette Ingels

Avdelingsleder elevtjenesten

mette.ingels@vtfk.no

97 54 76 37

Rådgiver for: 

  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1
  • Medieproduksjon Vg2
  • Medier og kommunikasjon Vg1-3
  • Teknologi- og industrifag Vg1
  • Transport og logistikk Vg2
  • Studiespesialisering Vg2

Publisert: 02.07.2020 Oppdatert: 07.09.2022 kl.11:26