no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Ungdomskontakt og ungdomsutvalg

Ungdomskontakten i Horten

Horten videregående skole samarbeider med Ungdomskontakten i Horten. Ungdomskontaktens formål og mandat er å arbeide med forebygging blant ungdom. Vi driver oppsøkende arbeid i ungdomsmiljøer og på skoler. Vi er der for at du skal ha en å snakke med om du trenger det. 

Ungdomsutvalget i Horten

Samarbeidsavtalen for Ungdomsutvalget i Horten ble signert i desember 2015. Avtalen danner grunnlag for et forpliktende samarbeid for å utveksle erfaring og kunnskap om ungdom mellom 16 og 24 år som har et sammensatt bistandsbehov. Ungdomsutvalget består av et fast nettverk hvor deltagerne representerer NAV Horten, Horten kommune, Horten videregående skole, Oppfølgingstjenesten og psykiatrisk ungdomsteam/Rus-PUT. Alle parter har mulighet til å melde inn saker vedrørende ungdom som står i fare for eller har droppet ut av videregående skole eller ikke er i annen arbeidsrettet aktivitet/arbeid. Samtykke fra ungdommen forutsettes. Koordinering av informasjon og hjelpetiltak vil bidra til å sikre hensiktsmessig avklaring i forhold til rettigheter/plikter og ikke minst finne de beste løsningene for at den enkelte skal gjennomføre utdanning og komme i arbeid.

Publisert: 02.07.2020 Oppdatert: 24.06.2022 kl.14:02