no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Hvordan bli en god nettlærer?

Det tar tid å endre undervisningspraksis og gå fra fysisk klasseromsundervisning over til nettundervisning. Vi har lang erfaring og har et ledende kompetansemiljø innen nettundervisning med e-leksjoner og sanntidsundervisning i digitale klasserom.
Foto: Alexander Joyce

Kurs for å bli en god nettlærer

Ønsker du å delta på kurs for å bli en god nettlærer?

Ta kontakt med oss:

E-post: nettskolen@vtfk.no

Telefon: 33 07 91 00 

Fokusområder

Siden 2014/2015 har våre digitalpedagoger veiledet og kurset lærere i didaktikk i nettundervisningen.

Vi har fokusert på disse hovedområdene

 • E-læring (utvikling og bruk) som omvendt undervisning og sanntidsundervisning i digitale klasserom. Det innbefatter også studiokompetanse, dvs. hvordan et undervisningsstudio bør være.  
 • Veiledning på e-læring har blitt gjort mye gjennom nettmøter i Adobe Connect.
 • Veiledning på sanntidsundervisning i digitale klasserom har blitt gjort på bakgrunn av opptak.

Lærere individuelt eller i gruppe har så blitt veiledet ut ifra hovedområdene interaksjon, dynamikk/fokus og differensiering.

Våre erfaringer

Vi har gjennomført kompetansehevingsoppdrag av kortere og lengre varighet og omfang for andre fylkeskommuner. Faglig innhold har vært vår nettundervisningsdidaktikl og vi har hatt følgende oppdrag: 

 • Østfold fylkeskommune, tre nivå III språklærere, skoleårene 2016/2017, 2017/2018 
 • Troms fylkeskommune, Nettskolen Troms ca. 15 lærere, 2017/2018 
 • Troms fylkeskommune, Fagskolen Troms ca. 15 lærere, des 2017
 • Rogaland fylkeskommune, Nettskolen Rogaland, ca. 20 lærere, aug 2018 
 • Finnmark fylkeskommune, Nettskolen Finnmark ca. 20 lærere, vår 2019 

Andre oppdrag der vi har bidratt med opplæring i undervisningsdidaktikk på nett: 

 • Digitalisering av voksenagronomutdanningen i hele landet. I samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet og Vestfold fylkeskommune har Nettskolen Vestfold deltatt i digitaliseringsprosjektet fra januar 2018 – august 2020. 25 faglærere på Voksenagronomen har fått opplæring i didaktisk bruk av sanntidsundervisning i digitale klasserom.  
 • Nettbasert forkurs i matematikk for studenter som ikke oppfyller matematikkravet på lærerutdanningen, samt matematikkurs for deleksamen i matematikk på grunnskolelærerutdanningen (Universitetet i Sør-Øst-Norge). Fra våren 2020 til d.d. har 20 matematikklærere fått opplæring og veiledning i nettundervisningsdidaktikk. 
   

  
 

Publisert: 15.02.2021 Oppdatert: 06.11.2023 kl.12:42