no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Matematikk 1T (forseringstilbud)

Forsering matematikk 1T er et tilbud for elever på ungdomstrinnet som har behov for større utfordringer i matematikkfaget. Tilbudet gis av UDIR (Utdanningsdirektoratet) og læringsplattformen er Digilær.no. Elever får mulighet til å forsere faget mens de fortsatt går på ungdomsskolen. Undervisningen foregår på nett slik at en kan være elev i 1T uavhengig av hvor en bor. Det er viktig at lærer er med og vurderer om dette kan være et passende tilbud for eleven. For skoleårene 2021/22 og 2022/23 vil undervisningen bli gitt av Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold.
Photo by Udir.no

Informasjon

Matematikk 1T er den teoretiske varianten av matematikk første året på videregående skole. Faget er en viktig del av grunnlaget for videre studier i matematikk og realfag, samt yrker som krever god matematikkfaglig forståelse. 

Eleven bør ha 6 i standpunkt på ungdomsskolen og faglæreren din må kunne bekrefte at du faglig «er ferdig med ungdomsskolepensum». Det betyr at både 8., 9. og 10. klassinger kan være kvalifisert for faget. 1T er et krevende fag og du må være forbredt på å bruke mye tid for å henge med.

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet omfattes av eget regelverk som du kan lese om på utdanningsdirektoratets nettsider. Trykk her for å lese om regelverket

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er 100 % nettbasert med to synkrone undervisningsøkter per uke. Det betyr at nettlærer og elever møtes to ganger hver uke i et digitalt klasserom. Resterende del av undervisningen er lagt opp som omvendt undervisning, der elevene skal jobbe med oppgaver og forberede seg til de to undervisningsøktene per uke.

Digilær.no

Digilær.no er den nasjonale plattformen for nettbasert undervisning.

Digilær logo.png

Oppstart

Undervisningen starter uke 35, 2023

Påmelding

For mer informasjon og påmelding se digilær.no

Klikk her for å komme til digilær.no

Teknisk støtte og teknisk informasjon

For mer informasjon IT-løsninger

Klikk her for å komme til teknisk støtte 

 

Publisert: 29.09.2020 Oppdatert: 20.06.2023 kl.13:46